• OBJAVLJENO: 21.09.2012.
Održana 15.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Usvojen Prijedlog mjera resornog ministarstva za prevazilaženje postojećeg stanja u Kantonalnoj bolnici Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 15.redovnoj sjednici razmatrala je Izvještaj o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde, za period 01.01.do 30.06.2012.godina, kao i konačan Izvještaj o obavljenoj reviziji poslovanja Kantonalne bolnice za period 07.04.2011- 30.06.2012.godine.

Zbog svih negativnosti i propusta u radu menadžmenta i Upravnog odbora Kantonalne bolnice Goražde istaknutih u Izvještaju internog revizora, Vlada nije usvojila Izvještaj o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde, za period 01.01.do 30.06.2012.godina.

S tim u skladu, Vlada je prihvatila Prijedlog mjera Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za prevazilaženje postojećeg stanja i na današnjoj sjednici razriješila stari i imenovala privremeni Upravni odbor Kantonalne bolnice, od kojeg je u skladu sa članom 69. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, zatražila da razriješi dužnosti direktora bolnice i imenuje vršioca dužnosti direktora te Vladi dostavi sanacioni program ove zdravstvene ustanove.

U nastavku aktivnosti Vlada će, kako je danas zaključeno, preduzeti konkretne mjere na realizaciji skupštinskog zaključka i rješavanju finansijske nelikvidnosti Kantonalne bolnice Goražde, a jedna od njih je i izmjena Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova, kao i izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda za 2012.godinu.

U nastavku sjednice, Vlada BPK donijela je Stav u vezi prijedloga Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH te podržala aktivnosti Ministarstva za finansije na zastupanju ovog stava pred Radnom grupom zaduženom za izradu dopuna i izmjena ovog veoma bitnog zakona.

Vlada BPK smatra obaveznim uvrštavanje kriterija „izvozno-uvoznog  koeficijenta kantona“  u Prijedlog Zakona o pripadnosti javnih prihoda, kojim bi se stvorile pretpostavke za obezbjeđenje dodatnih finansijskih sredstava, te bile osnov započetih aktivnosti na poboljšanju poslovnog ambijenta na području BPK Goražde, kao i konkretizacija realizacije strateških ciljeva Vlade Federacije BiH, definisanih kroz makroekonomsku stabilnost.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.