• OBJAVLJENO: 15.05.2009.
Članovi Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Doma naroda Parlamenta Federacije BiH u posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde
Na terenu sagledati poljoprivredne potencijale Kantona

Na inicijativu Daliborke Milović, poslanice u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH ispred Bosansko-podrinjskog kantona, u Goraždu je 15.05.2009.godine održana 17.sjednica Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Poslije Unsko-sanskog kantona, Bosansko-podrinjski kanton Goražde bio je u vrhu prioriteta posjete članova ovog Odbora, koji planiraju da posjete i ostale kantone u Federaciji BiH, kako bi se na terenu upoznali sa situacijom u oblastima koje su djelokrug njihovog djelovanja.

Članovi Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Doma naroda Parlamenta Federacije BiH sastali su se, prvo, sa Premijerom BPK-a Nazifom Uručijem i ministrom za privredu prof.Mustafom Kurtovićem, a sastanku u zgradi Vlade BPK-a prisustvovao je i pomoćnik federalnog ministra za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Nijaz Brković, te načelnici općina Goražde, Foča-Ustikolina i Pale-Prača Muhamed Ramović, Zijad Kunovac i Asim Zec.

-Očekujem da putem Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Doma naroda Parlamenta Federacije BiH svi parlamenti u Federaciji BiH vide potencijale BPK i potrebe, prije svega, svih onih koji se bave djelatnostima iz ovoga resora i da na bazi toga dodijele adekvatna sredstava za razvoj svih onih potencijala koji postoje u BPK i Gornje-drinskoj regiji, kako bi se ostvario jedan od strateških ciljeva Federacije o ravnopravnom razvoju cijele BiH, prema tome, i Gornjedrinske regije na kojoj mi egzistiramo- kazao je ovom prilikom Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči, koji je naglasio da ni po jednom parametru po kojima se mjeri Federacija sredstava koja su do sada dodjeljivana u ovom sektoru nisu tome odgovarala. – Postoje realne osnove da i mi zahvatimo mnogo više sredstava. Zapravo, korisnici i proizvođači su to već svojim radom obezbijedili. Treba promijeniti kriterije kojima će i sredine koje imaju manju ekonomsku moć i potencijale dobiti potpore koje nisu isključivo vezane za postojeće standarde u dodjeli tih sredstava, nego treba napraviti nove kriterije koji će omogućiti da i nerazvijene sredine mogu dostići one druge koje sada prednjače u razvoju u ovom sektoru.- riječi su Premijera.

Nakon ovog sastanka, Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održao je svoju 17.sjednicu na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda bila analiza stanja u poljoprivredi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na današnjoj, 17.sjednici odbora razgovarali smo o dvije stvari koje su vrlo bitne za ovaj kanton. Jedna je bila o aktualnom stanju poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i svemu onome što se trenutno dešava; koji su to projekti koji su implementirani i koji nisu, što od projekata će biti planirano, zatim, što su glavni problemi u razvoju ovoga kraja . I druga stvar, isto tako vrlo bitna, je rasprava o prijedlogu Zakona o zaštiti primarne poljoprivredne proizvodnje, zapravo, ovo što su amandmani na zakon u CEFT-i, ono o čemu se govori čitav zadnji mjesec oko ovog prijedloga u državnom Domu naroda i državnom Zastupničkom domu.– kazao nam je Zoran Budimić, predsjednik Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, nakon sjednice u Goraždu, te pojasnio šta će biti dalji koraci ovog Odbora u kandidovanju i rješavanju iznesenih problema.

Osnovni cilj ovog našeg posjeta je bio da snimimo probleme i mogućnosti rješavanja problema. Što je dobro to nećemo dirati, to je za pohvaliti. Ali, želimo da vidimo što je problem vezan za mljekaru, da vidimo što su problemi vezani za stakleničku proizvodnju i za druge aspekte svega ovoga što imamo. Da vidimo koji su to problemi vezani za gazdovanje šumamana ovom prostoru, problemi koji su vezani za okoliš i vodoprivredu, za ovu stvarno prelijepu rijeku i da vidimo na koji način se mogu i ove male hidroelektrane o kojima se govori implementirati u elektroenergetski sustav .

Dalja razrada svega ovoga će biti na našem sastanku u Sarajevu gdje ćemo naše zaključke poslati prema odgovarajućim institucijama i ono što smo se danas dogovorili i što mislimo da je jako bitno je to što ćemo tim institucijama postaviti određene rokove, da to ne bude samo pusta priča na papiru, nego da pokušamo kroz rokove vezati i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Vladu Federacije BiH, obzirom da je ovaj kanton jedan od najsiromašnijih, da se veći priliv sredstava omogući u ovaj kanton i da, na taj način, potpomognemo njegov razvoj.- riječi su gospodina Budimića.

Ministar za privredu prof. Mustafa Kurtović misli da je odlična stvar da prvi put jedan odbor bilo kojeg parlamenta ili federalnog ili državnog održava sastanak u Goraždu. Prema njegovim riječima, ovaj odbor ima bitan uticaj na ostvarivanje politika u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.- Posebno mi je drago što ćemo sigurno imati veću podršku za podsticajna sredstava u sektoru poljoprivrede, posebno, podsticajna sredstva koja su planirana u nivou ove godine (50 000 000 KM). Sramotno je da je prošle godine svega 1% tih sredstava plasirano na ovo područje i ja očekujem da na osnovu aplikacija naših poljoprivrednika da ćemo ove godine imati razumijevanje i od članova Odbora i od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i da će ti podsticaji biti veći.- naglasio je ministar Kurtović.

Govoreći o strateškim zaključcima koje je kantonalno Ministarstvo za privredu predložilo članovima Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Doma naroda Parlamenta Federacije BiH ministar Kurtović je kazao: – Naša strateška tri zaključka koja smo predložili danas članovima odbora to je, prije svega, pomoć, kvalitetna pomoć sredstvima za pokretanje mljekare „Milgor“ u Mravinjcu. Mi smo planirali da to bude preko 250 000 KM od strane federalnog Ministarstava poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, mimo podsticajnih sredstava. Također, drugi bitan segment koji smo predložili u vidu zaključka ovog odbora, koji ćemo proslijediti dalje prema nadležnim ministarstvima, je nabavka hladnjača na prostorima ove cijele lokalne zajednice. I, treća stvar, je nabavka sušnica i dijela pakirnica u određenim prostorima, npr. Mlin Ustikolina, Braća Karović, Kaja company i neke druge firme, što nam je do sada bio problem. –

Tokom svoje trodnevne posjete BPK-a Goražde članovi Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Doma naroda Parlamenta Federacije BiH posjetiće, između ostalog, plastenike u Hubjerima, punionicu vode „Bijele vode“, farma krava „Domus“ u Prači, kapacitete firme „Braća Karović“, mlin „Ustikolina“, rasadnik , kao i druga poljoprivredna dobra na području sve tri općine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.