• OBJAVLJENO: 09.06.2009.
Posjeta predstavnika Izvještajno – prognozne službe Federacije BiH Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Uvođenje odgovarajućih fitosanitarnih mjera kao preduslov ulaska BiH u EU!

fito-medicina-2009-b.jpg

U organizaciji Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predstavnici Izvještajno – prognozne službe Federacije BiH, u okviru svojih redovnih aktivnosti, upriličili su 09.06.2009.godine sastanak sa predstavnicima resornog ministarstva, a glavni povod za ovu posjetu bio je razgovor o uvođenju fitosanitarnih mjera na nivou cijele države. Sastanku su, pored domaćina, prisustvovali i predstavnici Izvještajno – prognoznih službi iz drugih kantona sa područja Federacije BiH.

Prema riječima predstavnika Federalnog Zavoda za poljoprivredu koji su uključeni u poslove koordinacije oko uspostave Izvještajno – prognozne službe u F BiH, uvođenje odgovarajućih fitosanitarnih mjera na državnom nivou jedan je od osnovnih preduslova za ulazak naše zemlje u EU. U okviru laboratorije u Sarajevu potrebno je obezbijediti kadar, odgovarajući poslovni prostor i uređaje za determinaciju određenih biljnih bolesti, što je i suština implementacije projekta i uvođenja fitosanitarnih mjera, a sve u cilju blagovremenog reagovanja na terenu i pružanja odgovarajućih usluga, jer, kako je naglašeno, fitomedicina nije samo agrotehnička mjera, već cijela nauka o zaštiti biljaka pozornim promatranjem, predviđanjem i izvještavanjem.

fito-medicina-2009-b1.jpg

Što se tiče uspostave Službe u našem kantonu, 2007. godine instalirana je oprema za Izvještajno – prognoznu službu koja nije bila kadrovski popunjena sve do početka 2009. godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.