• OBJAVLJENO: 03.07.2009.
Javna rasprava – Nacrt Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2010-2014

Najteže je biti jednak među nejednakima

javna-rasprava-030609.jpg

U organizaciji Ministarstava za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, 3. jula 2009. godine u sali Skupštine BPK održana je Javna rasprava o Nacrtu Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2010-2014.

Nacrt Strategije su prezentovali Muhamed Hadžić ispred Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona, Asim Zečević- pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku, Lejla Somun-Krupalija zamjenik direktora POI projekta, Nezavisni biro za humanitarna pitanja IBHI i Fikret Zuko-predsjedavajući savjetodavnog odbora POI projekta.

Ova javna rasprava predstavlja završnu fazu projekta „Podrška razvoju politike u oblasti invalidnosti u BiH (2005-2009)“ (POI) koji je međudržavni projekat Finske i Bosne i Hercegovine, a realizuju ga: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, čiji je završetak predviđen za septembar 2009.

Javna rasprava održana u Goraždu je prva od planiranih deset javnih rasprava koje se trebaju održati u sedam gradova širom Bosne i Hercegovine.

U izradi Nacrta Strategije učestvovalo je preko 60% osoba sa invaliditetom, što je prvi put da osobe sa invaliditetom učestvuju od pokretanja do realizacije projekta koji se direktno na njih odnosi.

javna-rasprava-030609_b.jpg

Strategijom za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom je predviđeno da se ona odnosi na sve osobe sa invaliditetom bez obzira da li su u pitanju civilne žrtve rata, ratni vojni invalidi ili druge osobe sa onesposobljenjem. Predviđeno je da pitanja invaliditeta ne budu samo pitanja socijalne zaštite i zdravstva već društva i države i da se sredstva za osobe sa invaliditetom pravilno rasporede i usmjere.

Istaknuto je da ostvarivanje osnovnih ljudskih prava ne smije zavisiti od projekata već ih mora garantovati država svim ljudima pa i osobama sa invaliditetom.

Izraženo je očekivanje da će kroz ovu Strategiju bitno ojačati svijest osoba sa invaliditetom o njihovim pravima i mogućnostima, a da će im društvo kroz poštivanje njihovih prava i princip društvene odgovornosti omogućiti normalan život.

Na javnoj raspravi je izostao masovniji odziv predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom, ali su ova udruženja pozvana da svoje primjedbe i sugestije u pisanoj formi dostave u Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Vlade BPK, koja će odatle biti upućena Komisiji za izradu Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.