• OBJAVLJENO: 12.08.2009.
Vlada BPK Goražde održala 32. redovnu sjednicu

Vlada BPK Goražde održala je 12.08.2009. godine svoju 32. redovnu sjednicu na kojoj su razmatrane tri tačke dnevnog reda. U okviru prve tačke, a vezano za usvojeni rebalans Budžeta Federacije BiH za 2009. godinu, kojim je predviđeno da se sredstva u visini od 8,7 miliona KM dodijele Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u vidu kreditnog zaduženja, donesen je Zaključak kojim je Vlada, uzimajući u obzir ekonomsku neodrživost Kantona, te visinu trenutnog zaduženja, izrazila stav da se pomenuta sredstva ne mogu tretirati kao kreditna sredstva te da se ona Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde trebaju dodijeliti kao potpora sa višeg nivoa vlasti

Nakon toga, Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o načinu ostvarivanja ušteda u BPK Goražde koji je upućen u Skupštinsku proceduru po skraćenom postupku, te je razmatran Aneks Kolektivnog ugovora za uposlene u organima uprave i sudske vlasti kojeg je dostavilo Federalno ministarstvo pravde. Do kraja sjednice Vlada je dala uslovnu saglasnost na pomenuti Aneks Kolektivnog ugovora uz obrazloženje njegovih pojedinih odredbi koje BPK Goražde, zbog ekonomske neodrživosti i bez potpore Federacije BiH, ne može ispoštovati, naročito kada je u pitanju prijedlog najniže plaće u organima uprave.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.