• OBJAVLJENO: 27.08.2009.
Održan još jedan sastanak zvaničnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa predstavnicima sindikata

Uposleni u policiji, obrazovanju i organima uprave ne prihvaćaju smanjenje plaća

sastanak-sa-sindikatima-270809b.jpg

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nazif Uruči održao je 27.08.2009.godine sastanak sa novoformiranom Koordinacijom sindikata uposlenih u obrazovanju, policiji i organima državne uprave BPK-a Goražde. Tema ovog kao i ranije održanih sastanaka, bio je dogovor oko visine osnovice za plaću i ostalih naknada koje se finansiraju iz Budžeta BPK-a Goražde, a sve u kontekstu aranžmana sa MMF-om i zadatog smanjenja plaća svih budžetskih korisnika od 10%.

Ovom sastanku prisustvovali su i kantonalni ministri finansija, obrazovanja, policije i pravosuđa Muhidin Pleh, Alma Delizaimović, Nusret Sipović i Radmila Janković.

sastanak-sa-sindikatima-270809b-1jpg.jpg

sastanak-sa-sindikatima-270809b-2jpg.jpg

Na početku sastanka, Premijer Uruči i ministar Pleh informisali su predstavnike sindikata sa rezultatima nedavno održanog sastanka svih kantonalnih premijera sa premijerom Federacije BiH i federalnim ministrom finansija, na kojem je analizirano u kojoj su fazi kantoni izvršili svoj dio zadataka u primjeni odredbi MMF-a, koje se odnose na smanjenje plaća budžetskih korisnika za 10 % i ostalih naknada vezanih za javnu potrošnju.

sastanak-sa-sindikatima-270809b-23pg.jpg

Obaveze prema MMF-u su neminovne i Bosansko-podrinjski kanton Goražde ispunio je odredbe koje su tražene, istaknuto je ovom prilikom. Julske plaće sa osnovicom od 324 KM u ovoj sedmici isplaćene su svim budžetskim korisnicima na području BPK-a Goražde, budući da se zbog primjene Zakona o porezu nije moglo sačekati skupštinsko zasijedanje čiji nastavak je zakazan za 31. august, na kojem bi trebao biti usvojen rebalans Budžeta i Zakon u mjerama uštede. Bez sredstava iz stand by aranžmana sa MMF-om, sredstava koje će im doznačiti Vlada Federacije nakon potpisivanja ugovora, Bosansko-podrinjski kanton Goražde ne može finansijski opstati, još jednom je naglašeno ovom prilikom. Vlada je razmatrala sve opcije kako bi se ispoštovao raniji dogovor sa sindikatom o osnovici od 360 KM, pa je nakon ovog sastanka u Sarajevu, prihvaćena najpovoljnija opcija da se plaća za juli i naredne mjesece isplati kao akontacija i time ostavi prostor da se nakon prve revizije ispunjenih odredbi MMF-a u septembru, izvrši ponovni rebalans Budžeta BPK-a i uposlenima namiri stvorena razlika .

sastanak-sa-sindikatima-270809b-24pg.jpg

Ono što je šansa za sve budžetske korisnike u Bosansko-podrinjskom kantonu Goraždu, istaknuto je ovom prilikom, da se konačno dođe do jedinstvenog prijedloga Zakona o plaćama u Federaciji BiH, kojim bi plaće i ostale naknade uposlenih u obrazovanju, policiji i organima uprave bile izjednačene na cijeloj teritoriji Federacije, pa i BiH. Na donošenju ovog zakona treba insistirati jer bi se tako anulirala razlika u plaćama uposlenih koja sad postoji u siromašnim u odnosu na razvijenije i ekonomski moćnije kantone.

Predsjednik Koordinacije sindikata uposlenih u obrazovanju, policiji i organima uprave Adem Fejzić, prenio je stav članstva koji ne prihvaća smanjenje plaća od 10% i smatra da se uštede mogu postići unutar budžeta na drugim stavkama, bez smanjenja plaća. On je predstavnike Vlade upoznao sa najavljenim mirnim protestima policije zakazanim sa sutra, kojim će se u znak podrške pridružiti i ostali sindikati, a za ponedjeljak, kazao je gospodin Fejzić, započeće mirni protesti svih budžetskih korisnika.

Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči naglasio je na kraju ovog sastanka, da Vlada čini sve kako bi se došlo do najprihvatljivijeg rješenja, te pozvao Sindikat da se pridruži u naporima Vlade u stvaranju ovih pretpostavki i definisanja položaja Bosansko-podrinjskog kantona u odnosu na Federaciju BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.