• OBJAVLJENO: 08.09.2009.
Postignut sporazum između Vlade BPK Goražde i Koordinacije sindikata budžetskih korisnika

sporazum-sa-sindikatima-b.JPG

Nakon jučerašnjeg sastanka između predstavnika Vlade BPK Goražde, predvođenih Premijerom BPK Goražde Nazifom Uručijem i predsjednika sindikalnih organizacija budžetskih korisnika, na čelu sa predsjednikom Koordinacije sindikata budžetskih korisnika Ademom Fejzićem, na kojem su vođeni pregovori o obustavi najavljenog štrajka prosvjetnih radnika, policije i uposlenih u organima uprave, danas je, 08.09.2009.godine, u zgradi Vlade postignut sporazum kojim su aktivnosti sindikata na organizovanju protesta i štrajkova, u vezi sa utvrđivanjem osnovice za plaću budžetskih korisnika stavljeni u stanje mirovanja, do narednog sastanka predviđenog za drugu polovinu oktobra, kada bi trebali biti poznati konkretni pokazatelji o stanju u Budžetu BPK Goražde za 2009. godinu i mogućnosti finansiranja svih planiranih izdataka koji se finansiraju iz kantonalnog budžeta.

copy-of-100_5856.jpg

copy-of-100_5857.jpg

Nakon potpisivanja Zapisnika sa sastanka održanog 07.09.2009. godine, predstavnici Vlade i sindikalnih organizacija složili su se oko slijedećih zaključaka:
– da se razlike plaća za mjesec januar i februar 2009. godine isplate uz plaće za mjesec august ,odnosno, septembar 2009. godine,
– da se osnovica plaće za juli, avgust i septembar 2009. godine odredi u akontativnom iznosu od 324,00 KM,
– da se u drugoj polovini mjeseca oktobra organizuje zajednički sastanak na kojem će se analizirati provedba gore pomenutih zaključaka, te utvrditi osnovica za plaću za juli, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 2009. godine i otvoriti razgovori u vezi sa planiranjem Budžeta BPK Goražde za 2010. godinu,
– da sindikalne organizacije budžetskih korisnika, nakon što Vlada BPK Goražde na svojoj sjednici usvoji ove zaključke, stave u stanje mirovanja aktivnosti na organizovanju štrajkova, do održavanja sastanka planiranog za drugu polovinu oktobra.

Na pitanje šta je to što je Vlada kantona ponudila sindikatima, i da li se može biti zadovoljno postignutim sporazumom, Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči je kazao:

– Dok god postoji potreba korisnika budžeta da imaju veći i bolji standard ili jednak standard sa ljudima koji rade isti ili sličan posao, onda i mi ne možemo biti zadovoljni. Kada pogledamo prema našim mogućnostima, onda možemo biti zadovoljni time što je Vlada od početka procijenila mogućnosti i to predočila sindikatu i drago nam je da se nakon izvjesnog vremena, sindikat uvjerio da govorimo istinu i da samo zajedno možemo izaći iz ovih poteškoća i stvoriti pretpostavke da i budžetski korisnici u Bosansko-podrinjskom kantonu u narednom periodu dobiju ono što im i pripada, kao i drugdje u Federaciji.-

copy-of-100_5858.jpg

copy-of-100_5860.jpg

Predsjednici sindikata policije i uposlenih u srednjim školama, Amir Dedović i Hilmo Bunjo, nisu u potpunosti zadovoljni sa potpisanim sporazumom sa Vladom kantona, ali ga za sada, do mjeseca oktobra, smatraju najprihvatljivijim rješenjem.

-Mi u potpunosti ne možemo biti zadovoljni postignutim sporazumom, međutim, postizanje ovog sporazuma, odnosno, zaključaka koje smo potpisali, u cilju je da još jednom pokušamo dati Vladi dodatni prostor da iznađe adekvatna zakonska rješenja i mogućnosti kako bi se u konačnici došlo do ispunjenja naših opravdanih zahtjeva koji su bili prvobitni, a to je osnovica 360 KM za svih dvanaest mjeseci 2009. godine- kaže, Amir Dedović, predsjednik sindikata MUP-a BPK-a Goražde, dok predsjednik sindikata uposlenih u srednjih školama Hilom Bunjo pojašnjava:

-Štrajk upozorenja zakazan za danas u vremenu od 10 do 12 sati, kao i ostale aktivnosti zamrznute su do mjeseca oktobra zaključivanjem ovoga sporazuma sa Vladom našega kantona. Što se tiče zadovoljstva članova Sindikata srednjeg obrazovanja ovim sporazumom, sindikat nije u potpunosti zadovoljan, ali smo mišljenja da smo ovim sporazumom dali Vladi mogućnost da do oktobra iznađe mogućnosti i ispoštuje zahtjeve sndikata, a zahtjevi sindikata i dalje ostaju isti: mi ne prihvatamo smanjenje plaća, a naknade smo dogovorili onako kako je predviđeno zakonom; to je regres 50%, koji je isplaćen u nešto manjem iznosu, i naknada za topli obrok 8 KM po danu.-

Da podsjetimo, do nezadovoljstva uposlenih u obrazovanju, policiji i organima uprave došlo je nakon potpisivanja stand-by aranžmana između Fiskalnog vijeća BiH i Međunarodnog monetarnog fonda, kojim je, između ostalog, predviđeno umanjenje plaća budžetskih korisnika za 10%.

copy-of-100b5870.jpg

copy-of-100b5880.jpg

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.