• OBJAVLJENO: 11.09.2009.
U općini Foča-Ustikolina održana

Javna rasprava o nacrtu Zakona o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju

U Velikoj sali općine Foča-Ustikolina danas, 11.09.2009.godine održana je javna rasprava o nacrtu Zakona o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Uvodnu riječ učesnicima ove rasprave, uputio je savjetnik ministra za privredu Mirsad Hubanić, a nakon toga, o pomenutom zakonu govorio je kantonalni ministar za privredu profesor Mustafa Kurtović, koji je dao smjernice u daljoj primjeni pomenutog zakona.

Tokom rasprave, koju je vodila Ermina Alić, stručni saradnik za poljoprivredu, došlo se do niza prijedloga koje će nakon provedene javne rasprave na području sve tri općine biti objedinjene i ponuđene u formi prijedloga na dalju proceduru.

Farmeri su, između ostalog , predložili da se u podsticaje za animalnu proizvodnju uvrsti tov pilića, uzgoj i proizvodnja purećeg mesa, proizvodnja matica pčela, te prerada mesa i mesnih proizvoda. U dijelu ljekovitog i aromatičnog bilja, prema prijedlozima farmera, potrebno je uvrstiti i proizvodnju facelije, te da se pomenuti zakon nadopuni i proizvodnjom autohtonih sadnica voćnih vrsta , u saradnji sa registriranom zadrugom za proizvodnju sadnog materijala. Dopunu ovog zakona treba izvršiti, takođe, sa stavkom koja se odnosi na subvencioniranje osiguranja poljoprivrednih proizvođača, a u stavci subvencioniranja u registraciji poljoprivrednih obrta, predloženo je da se uvrste i intervencije u dijelu nadoknade šteta nastalih elementarnim nepogodama i štetama koje su nastale uslijed napada divljih životinja. Predloženo je takođe, da se rok za ponovno podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podsticaja zamjeni sa pet umjesto tri godine.

Dalji tok rasprave tekao je pojašnjavanjem kaznenih odredbi ponuđenog zakona, kao i učešća skupštinskih zastupnika Sakla Podruga i Mensuda Borovića, koji su govorili o dosadašnjeg radu Skupštine i razmatranju ponuđenog prijedloga zakona.

Cjelokupan tok rasprave bio je veoma konstruktivan i na obostrano zadovoljstvo protekao u donošenju važnih prijedloga i sugestija.

Nakon općine Foča-Ustikolina, javna rasprava o nacrtu Zakona o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održaće se u srijedu,16.09.2009.godine u Općini Goražde, u Velikoj sali Ministarstva za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, sa početkom u 11,00 sati.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.