• OBJAVLJENO: 19.11.2012.
Ministarstvo za boračka pitanja
Objavljen Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja

Ministarstvo za boračka pitanja u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavilo je danas Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija sa prostora BPK Goražde.

Za ovu namjenu predviđena su sredstva u iznosu od 100.000 KM, a pravo na dodjelu ovih sredstava mogu ostvariti fondacije ili udruženja boračkih populacija na osnovu projekata kojim se planira pokretanje ili proširenje poslovne djelatnosti ili za nabavku opreme, pravna lica (privredni neprivredni subjekti) koji se bave proizvodnjom i uslugama registrovanim i sa sjedištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde a upošljavaju pripadnike boračke populacije, te  fizička lica, na osnovu projekata samozapošljavanja.

Visina sredstava na ime zapošljavanja iznose do 10.000 KM po odobrenom projektu za fizička lica, odnosno 10.000 KM po jednom novouposlenom radniku, za boračka udruženja i pravna lica.

Kod odobravanja sredstava namjenjenih za sufinansiranje prioritet imaju projekti kojima se obezbjeđuje  veće zapošljavanje:

–     u poljoprivredi, prvenstveno u proizvodnji zdrave hrane;

–       u proizvodnim i izvozno orjentisanim firmama

–       u proizvodnom i uslužnom zanatstvu.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom dostavljaju se na adresu Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde, ul. Prve slavne višegradske brigade br. 2a ili lično predaju na protokol BPK Goražde, sa naznakom «Prijava na javni oglas za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija sa prostora BPK Goražde».

Rok za podnošenje prijava  je 15 dana od dana objavljivanja  Javnog oglasa na oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji će se objaviti i u sredstvima javnog informisanja.

Obrasci za apliciranje sa naznačenom potrebnom dokumentacijom za učešće u Programu mogu se preuzeti na prijavnici Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, svakim radnim danom od 08-16 časova u otvorenom roku do 30.11.2012.godine.

Prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 038 228-811.

Javni oglas za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija sa prostora BPK Goražde

 

 

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.