• OBJAVLJENO: 20.11.2012.
21. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Utvrđen Nacrt zakona o novčanim posticajima i ruralnom razvoju u BPK Goražde

Na početku svoje 21. redovne sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i utvrdila Izvještaj o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-septembar 2012. godine. Ukupno ostvareni prihodi u budžetu u ovom izvještajnom periodu iznosili su 22.514.784 KM, dok su rashodi bili viši za 1.648.998 KM i iznosili su 24.163.782 KM. Ono što karakteriše izvršenje Budžeta za prvih devet mjeseci jeste ograničeno korištenje budžetskih sredstava u skladu sa raspoloživim prihodima, obzirom da nije bilo doznake sredstava na ime potpore budžetu BPK Goražde sa višeg nivoa vlasti.

Takođe, usvojen je i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za period januar-septembar 2012. godine koji je zajedno sa Izvještajem o izvršenju budžeta upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Uzimajući u obzir otežano funkcionisanje BPK Goražde u izvršavanju Ustavom i zakonima propisanih obaveza, kako zbog nedostatka sredstava iz vlastitih prihoda, tako i zbog izostanka podrške s višeg nivoa vlasti, Vlada je danas  donijela odluku o upućivanju protestnog pisma Vladi i Parlamentu Federacije BiH u kojem će se tražiti hitno doznačavanje planirane potpore Budžetu BPK Goražde za ovu godinu, kao i davanje značajnije podrške ovom kantonu kroz realizaciju projekata i transfera za podsticaj razvoja.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je donijela i odluku o produžavanju obustave izvršavanja pojedinih izdataka iz budžeta za ovu godinu, a ova odluka donesena je do okončanja postupka izmjena i dopuna Budžeta BPK Goražde za 2012. godinu.

Vlada je razmatrala i usvojila Finansijski izvještaj JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-juni 2012. godine koji je upućen Skupštini BPK Goraždu u dalju proceduru. Obzirom da su, prema pokazateljima iz Finansijskog izvještaja, rashodi u pomenutom izvještajnom periodu bili veći od prihoda, Vlada je zadužila Upravu ovog javnog preduzeća da odmah sačini plan mjera za konsolidaciju finansijskog stanja i stvaranje uslova za unaprjeđenje poslovanja u ovom preduzeću.

U dijelu redovnih mjesečnih tranši za oktobar, Vlada je danas odobrila sredstva na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija, za realizaciju Projekta poboljšanja statusa boračkih populacija te na ime pomoći u rješavanju socijalnog statusa RVI kojima su ukinuta ili umanjena prava u procesu zadnje revizije invalidnosti.

Vlada je danas utvrdila i u dalju skupštinsku proceduru uputila Nacrt zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području BPK Goražde.

Ovim zakonom definisani su modeli, izvori i visina novčanih podsticaja u poljoprivredi te uslovi za ostvarivanje podsticaja, a svrha njegovog donošenja jeste usklađivanje mjera novčanih podsticaja između Federacije, Kantona i općina i obezbjeđenje sigurnosti i kontinuiteta novčanih podsticaja. Takođe, cilj ovog zakona je i stvaranje uslova za razvoj tržišno orijentisane poljoprivredne proizvodnje u kojoj poljoprivredni proizvođači mogu osigurati stabilan dohodak te postići samoodrživost i  profitabilnost u svom poslovanju.

Na današnjoj sjednici, Vlada je dala saglasnost premijeru za zaključivanje ugovora sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde o izvođenju radova na zimskom održavanju ceste R448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2012/2013. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Vlada je danas utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Razlog za donošenje ovog zakona jeste potreba usklađivanja određenih odredbi federalnog i kantonalnog zakona o osnovama socijalne zaštite, kao i usklađivanje sa strateškim dokumentima iz oblasti nasilja u porodici. Izmjenama i dopunama biće obuhvaćena i korekcija odredbe koja se odnosi na novčana i druga materijalna davanja po osnovu prava iz socijalne zaštite i zaštite porodica sa djecom radi obezbjeđenja i zadržavanja dosadašnje dinamike i kontinuiteta isplata po ovom zakonu.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za oktobar, kao i Izvještaj o radu Policijskog komesara za period juli-septembar 2012. godine, a do kraja današnje sjednice Vlada je dala saglasnost i na Program obilježavanja 25. novembra- Dana državnosti BiH u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.