• OBJAVLJENO: 29.09.2009.
Predstavljen projekt promocije i zaštite prava djece

zastita-prava-djece-b.jpg

U okviru realizacije projekta promocije i zaštite prava djece kojeg ‘Save the children – Regionalni ured za jugoistočnu Evropu’ realizuje u saradnji novoosnovanim Odjelom za praćenje prava djece pri Instituciji Ombudsmena BiH, a čiji je pokrovitelj Vlada Norveške, u posjeti Bosansko – podrinjskom kantonu boravili su 29.09.2009. godine ombudsman za ljudska prava BiH Ljubomir Sandić, šef Odjela za praćenje prava djece Aleksandra Diklić i koordinator projekta Amira Krehić.

Ovom prilikom premijer BPK Goražde Nazif Uruči i ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Radmila Janković upriličili su prijem na kojem je bilo govora o samom projektu te stanju prava djece u našem kantonu.

U okviru ove posjete, u dvije goraždanske škole održane su edukativne radionice o pravima djece, a cilj posjete, između ostalog, bio je i upoznavanje sa situacijom na terenu kada su u pitanju prava djece te upoznavanje kantonalnih i općinskih zvaničnika sa pomenutim projektom.

Inače, saradnja sa ‘Save the children Norway’ inicirana je zbog nepostojanja adekvatnih mehanizama za provođenje i praćenje aktivnosti usmjerenih na osiguravanje prava djece, te nedostatka finansijskih sredstava i koordinacije među relevantnim akterima društva, a osnovni cilj projekta jeste pružanje podrške relevantnim institucijama u jačanju promocije i zaštite dječjih prava, te pružanje podrške nevladinim organizacijama u jačanju njihovih kapaciteta za praćenje provedbe i efikasnije zagovaranje prava djece.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.