• OBJAVLJENO: 14.10.2009.
Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o sudskim taksama

Sve sudske takse biće uvećane

javna-rasprava-o-sudskim-taksama_b.gif

U sali Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 14.10.2009.godine održana je Javna rasprava o nacrtu Zakona o sudskim taksama.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, pokrenulo je inicijativu za donošenje Zakona o sudskim taksama i formiralo radnu grupu koja je pripremila nacrt Zakona koji je dostavila svim ministarstvima za pravosuđe. Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je nacrt Zakona i uputila u javnu raspravu, koja je prije Goražda održana u općinama Foča-Ustikolina i Pale-Prača. Za provođenje javne rasprave zadužena je Ustavna i zakonodavno pravna komisija Skupštine BPK-a Goražde, Ministarstvo za pravosuđe upravu i radne odnose i Ministarstvo za finansije.

javna-rasprava-o-sudskim-taksama_b1.gif

– Obzirom da je u Zakonu o ministarstvima BPK-a , za kantonalne takse nadležno Ministarstvo za finansije, Vlada je zadužila ministarstvo da pripremi nacrt Zakona. Ove izmjene koje su predložene na javnim raspravama, detaljno će se analizirati, te ukoliko budu prihvatljive, ugradit će se u Zakon, a one koje ne budu ugrađene, posebno će se obrazložiti.

– Otprilike, sve sudske takse biće povećane i meni je zbog toga žao što na javnoj raspravi nije bilo prisutno više građana, predstavnika određenih institucija kao i privrednih subjekata, – kazao je Elmir Pilav, stručni savjetnik za pravne poslove u Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Prijedlog Zakona o sudskim taksama utvrdit će Vlada kantona i uputiti u skupštinsku proceduru.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.