• OBJAVLJENO: 05.11.2009.
Press konferencija ministra za finansije u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Bez granta sa većeg nivoa očekuje nas jako teška fiskalna godina za izvršenje budžeta

press-ministarstva-051109-b.jpg

Ministar za finansije u Vladi BPK-a Goražde Muhidin Pleh održao je 05.11.2009.godine redovnu press konferenciju. Na početku press konferencije, ministar je prezentovao Informaciju o ostvarenim prihodima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za deseti mjesec, koju je nedavno razmatrala i Vlada BPK-a Goražde.

Prihod BPK-a u desetom mjesecu ostvaren je u iznosu od 6.028.638,71 KM i gotovo je 100% veći u odnosu na mjesečni prosjek. Bosansko-podrinjski kanton je u ovom mjesecu, nakon izmjena i dopuna Budžeta, imao doznaku prve tranše iz stand by aranžmana sa MMF-om i u ovom prilivu finansijskih sredstava sadržano je i 3 480 000 KM, te prve tranše. Shodno zaključku Skupštine i Vladinoj odluci kojom je definisano trošenje ovih sredstava, prema riječima ministra Pleha, dobivena finansijska sredstva nisu se koristila za javnu potrošnju, odnosno, za isplatu plaća i drugih primanja uposlenih.

– U konkretnom slučaju, ova finansijska sredstva troše se za pokriće već stvorenih obaveza po osnovu nabavke stalnih sredstava, odnosno, ono što je u budžetu definisano na ekonomskim kodovima 820, zatim, finansiranje izdataka koji su nastali ili koji su planirani u budžetu na ekonomskom kodu 615- kapitalni grantovi, neprofitne organizacije, udruženja, odnosno, niži nivoi vlasti; 614 900- transferi za poduzetništvo, obrt i razvoj i 614 400- transferi, odnosno, subvencije javnim preduzećima i ustanovama. Na osnovu toga , mi smo već izmirili sve stvorene obaveze koje su iznosile oko 650.000 KM. Evidentno je da je najveći dio odluka, koje su donešene na posljednjim sjednicama Vlade, bio u pravcu trošenja tih namjenskih finansijskih sredstava. – ističe ministar za finansije Muhidin Pleh.

Ostvarenje prihoda za deset mjeseci ove godine , po svim osnovama, bilo je 27 064 231, 25 KM, što u odnosu na Izmjene i dopune budžeta sa usklađenim budžetskim izmjenama i dopunama budžeta od 38 963 000 KM, čini 83% izvršenja. Prema riječima ministra, nedostajuća finansijska sredstva, najvećim dijelom, su po osnovu potpore granta sa većeg nivoa. Izmjenama i dopunama budžeta u prihodovnoj strani, na ekonomskom kodu Potpore sa većeg nivoa- grantovi, nalazi se iznos od 4 miliona KM, a sa 31.10. 2009. nikakve doznake sa nivoa Federacije BiH nije bilo po tom osnovu.

press-ministarstva-051109-b1.jpg Kad je riječ o ostalim aktivnostima Ministarstva za finansije, ministar Pleh navodi:
– Ministarstvo je, shodno planiranim obavezama u 2009. godini, okončalo sve aktivnosti koje su vezane za Zakon o sudskim taksama. Ovaj Zakon u fazi je pripreme i on će u formi prijedloga biti dostavljen Vladi, a očekivati je da odmah poslije usvajanja od strane Vlade, bude upućen u Skupštinu na dalju proceduru, odnosno, izjašnjavanje Skupštine. Također, uputili smo Vladi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava. Tu smo imali nekih izmjena; provedene su javne rasprave i to je okončano. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava biće doznačen Skupštini da ,eventualno, koncem decembra imamo ovaj prijedlog na dnevnom redu Skupštine. Ono što je interesantno, je da je Ministarstvo finansija na posljednjoj sjednici Vlade dostavilo, a Vlada usvojila i u dalju proceduru uputila, Nacrt Zakona o pripadnosti javnih prihoda u BPK Goražde i finansiranju BPK Goražde. –

Ministar Muhidin Pleh naglasio je da će do kraja ovog mjeseca biti urađene Izmjene i dopune Budžeta BPK , te da će se nastojati, takođe, da se Vladi do kraja mjeseca, dostavi Nacrt Budžeta BPK-a za 2010. godinu.

– Sa budžetom kasnimo zato što su smjernice za definisanje DOB-a od strane Federacije koje se tiču Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010. godinu, odnosno, 2011. i 2012, godinu,( poseban akcenat dajem na 2010. godinu), definisane u iznosu od 29,9 miliona KM. To znači, sa sadašnjim pristupom od strane Federalnog ministarstva za finansije, na žalost, opet nemamo definisanu potporu, grant ka nižim nivoima i, cijeneći težinu situacije u kojoj se trenutno nalazimo, težinu situacije sa izvršavanjem budžeta tekuće godine, ukoliko se ne bi imali konkretni pokazatelji, odnosno, definisan iznos potpore, granta sa većeg nivoa kroz budžet Federacije, onda nas čeka jedna jako, jako, teška fiskalna godina za izvršenje budžeta u tom kapacitetu, znači, od nepunih 30 miliona.

Također, želim da vas upoznam da je Federalno ministarstvo za finansije Uredbom o određivanju učešća kantona i jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste, prihod od indirektnih poreza i način raspoređivanja tih prihoda za 2010. godinu, objavilo koeficijente pripadnosti u Službenim novinama br. 67, iz kojeg se vidi da je koeficijent pripadnosti prihoda za BPK od indirektnih poreza, sa postojećeg koeficijenta tekuće godine od 1, 254, za narednu godinu utvrđen u iznosu od 2, 021 %. U kokretnom slučaju, to znači da u postojećem kapacitetu izvršenja prihoda od indirektnih poreza ne bi imali stagnaciju u idućoj godini, i to je povećanje prihoda od nekih 3,43%. U Budžetu za 2009.godinu ovi prihodi predviđeni su u iznosu od 22 miliona, i to je uvećanje prihoda za nekih 600.000 – 700.000 KM. Kod izrade budžeta za narednu godinu, trebamo imati na umu, da će sopstveni, odnosno, vlastiti prihodi Kantona biti maksimalno do 30 miliona KM. – naglašava ministra Pleh.

Sudeći prema svim ovim podacima, bez granta sa većeg nivoa vlasti, Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i u narednoj godini biće nedovoljan za normalno funkcionisanje ovog Kantona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.