• OBJAVLJENO: 06.11.2009.
Press konferencija ministra za prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoline u Vladi BPK-a Goražde

Izrada Prostornog plana kantona- kapitalni projekt ministarstva

press-prostorno-uredjenje-061109b.jpg

Ministar za prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoline u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Vladimir Nedimović, na press konferenciji održanoj 06.11.2009.godini, govorio je o izradi Prostornog plana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Na realizaciji ovog kapitalnog dokumenta do sada je, prema riječima ministra, bilo dosta zapreka, prije svega finansijske prirode, kao i zbog činjenice što je ovaj plan morao biti usklađen sa Prostornim planom Federacije koji je tek sad u fazi izrade.

– Bosansko-podrinjski kanton Goražde je uz ostale kantone dobio uslovnu saglasnost da može pristupiti izradi Prostornog plana kao jednog kapitalnog razvojnog dokumenta kad je u pitanju planiranje prostora, i mi smo već u poodmakloj fazi obzirom da je 2008. godine bila skupštinska odluka da se pristupi izradi ovog dokumenta. Nijedan zahvat na prostoru, prije svega na šumskom i poljoprivrednom zemljištu, nije moguć bez ovog dokumenta, jer na njega se naslanjaju svi ostali dokumenti, kad je u pitanju planiranje prostora, a to su urbanistički i regulacioni planovi koje općina donosi onako stihijski, jer to mora. Nijedan zahvat u prostoru , kad je u pitanju građevinsko zemljište bez ovih provedenih planova nije moguć i oni moraju biti naslonjeni na ove razvojne dokumente kao što je Prostorni plan kantona. Mi smo do sada u ovim aktivnostima uradili jako puno, prije svega, prikupili smo jednu ogromnu dokumentaciju, razne strategije, foto-geometrijske snimke, najnovije snimke kantona, avio-snimke itd., koje su potrebne nosiocu izrade.

Nakon toga, radili smo na specijalističkim strategijama, Strategiji termoenergetskog i energetskog sektora, a ono što je u sklopu izrade Prostornog plana to je, takođe, Strategija ranjivosti prostora i imali smo priliku da je neki dan ovdje javno prezentiramo. Obzirom na određene primjedbe, ova strategija vraćena je na doradu, tako da će se ovih dana ponovno održati prezentacija te studije – ističe ministar Nedimović.
Najvažnije što je do sada urađeno na planu prostornog plana je to što je obezbijeđen snimak postojećeg stanja. Ta prostorna osnova, prema riječima ministra, jako je komplikovana i u nekoliko navrata je vraćana na doradu. Bitno je, takođe, što su članovi Savjeta stručni ljudi i što će se zahvaljujući njihovim primjedbama i prijedlozima, ovaj dokument uraditi temeljito jer se radi o dokumentu koji će se primjenjivati narednih 20 godina i od kojeg zavisi planiranje prostora i ostalih dokumenata koji se na njih naslanjaju. Kad je u pitanju uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema, Ministarstvo za urbanizam obezbijedilo je, takođe, sredstva za nabavku kompjuterske opreme i sistema za smještaj i pravilnu eksploataciju Prostornog plana.

Prednacrt Prostornog plana Bosansko- podrinjskog kantona biće urađen do kraja ovog mjeseca. Njega će prvo usvojiti Savjet, a nakon toga biće upućen na sjednicu Vlade, kasnije, na sjednicu Skupštine. Ako ne bude puno primjedbi, krajem četvrtog mjeseca ovaj jako važan dokumenat kad je u pitanju urbanizam, trebao bi biti i usvojen.
Uporedo sa ovim poslom Ministarstvo za prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoline priprema i jedan izuzetno važan zakon,a to je novi Zakon o prostornom uređenju i građenju. Nakon javnih rasprava, koje su bile veoma posjećene i kvalitetne, ovaj Zakon u formi prijedloga uskoro će se naći na dnevnom redu Vlade, a nakon toga biće upućen u skupštinsku proceduru.

– Radi se o jednom izuzetno kvalitetnom zakonu, koji su radila sva kantonalna ministarstva, u saradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, jer namjera je bila da ovu materiju objedinimo na nivou Federacije, da bude mnogo jednostavnija procedura za potencijalne ulagače koji žele da investiraju na ovom prostoru u smislu dobijanja odobrenja za građenje, a i za ovog našeg običnog čovjeka koji gradi, da se skrate ove megalomanske procedure kad je u pitanju dobijanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje. Mislim da se radi o jednom izuzetnom zakonskom postupku. U njega su unešene mnoge novine, evo samo da kažem umjesto urbanističke saglasnosti koja je jako puno trajala, a to vam je početak građenja, postoji sad jedan novi institut lokacijskih informacija, gdje službenik koji radi na tom poslu treba samo da konstatuje regulacioni plan i da kaže građaninu je li dozvoljeno građenje u skladu sa Regulacionim planom. Onda se prikupljaju dokumenti, izdaje se lokacijska informacija i logičan slijed događaja je odobrenje za građenje. – izdvaja ministar Nedimović i naglašava:

– Stvoreni su uslovi za upis starih građevina izrađenih prije 1974. godine. Poznato je da Goražde nema zemljišne knjige, da kod nas knjiži Zemljišno-knjižni ured i oni imaju jako puno problema. U ovom našem trenutnom zakonu stoji da se objekat koji nema upotrebnu dozvolu ne može upisati. Mi smo to izbacili iz Zakona i stvorili pretpostavke da se objekti sagrađeni do 1974. godine pa i poslije 1974. godine, ako imaju potvrdu nadležnog organa da su sagrađeni prije tog perioda, mogu se upisati u zemljišne knjige i ,naravno, mogu se upisati u katastar.

Ovim Zakonom i inspekcija će dobiti jako širok spektar ovlaštenja. Sad ćemo uvesti jako rigorozne kazne za izvođače, kao i za investitore i ,mislim, da će bespravna gradnja biti potpuno eliminisana- riječi su ministra Nedimovića.

Kad je u pitanju Kantonalni stambeni fond, Ministarstvo vodi aktivnosti oko pripreme za prodaju potkrovnih stanova u Vitkovićima i u Titovoj ulici u Goraždu, koji su vlasništvo Kantona. Općina Goražde predala je u posjed 16 stanova u Vitkovićima i oni imaju upotrebnu dozvolu kao i odobrenje za građenje, no predaja stanova u Titovoj ulici ide dosta teže, budući da nadležni općinski organ osporava pravo vlasništva nad tim stanovima, odnosno, neće da izda dozvolu za građenje, iako postoji urbanistička saglasnost.

– Ovi stanovi su pravljeni su sredstvima koje je Svjetska banka obezbijedila svim kantonima za interventno obnavljanje stambenog fonda u samo jednom cilju, smještaja velikog broja izbjeglih i raseljenih lica, što je u obavezi kantona prema važećim zakonima, i da se uz provedbu imovinskih zakona, oslobađa imovina, vlasništvo građana i vraća u posjed. Naš kanton je dobio 2. 269.000 USD da to napravi i to je nesporno. Etažni vlasnici, takođe, traže da se uradi krov i fasada. Sa ovim bi se riješila dva problema, uređenje grada i rješavamo status tih stanova. Postigli smo dogovor sa etažnim vlasnicima da se to može raditi i u ovom trenutku nema nikakvih prepreka da se izda odobrenje za građenje, ali to u općini ne žele da izdaju.

press-prostorno-uredjenje-061109b1.jpg

Cilj ovog Ministarstva i Kantona je da se naprave kriteriji za prodaju ovih stanova i da se smjeste ljudi kojima je zaista neophodno stambeno zbrinjavanje, pa ćemo ako to bude neophodno, upotrijebiti sva zakonska sredstva da dođemo do tih stanova, koji se nalaze na atraktivnoj lokaciji u gradu, što je najvjerovatnije i razlog svih desktrukcija oko njihove konačne predaje u naš posjed. –kazao je na kraju press konferencije ministar Vladimir Nedimović.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.