• OBJAVLJENO: 11.11.2009.
Press konferencija ministra za unutrašnje poslove u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Održano povoljno stanje sigurnosti na nivou Kantona

mup-press-111009b.jpg

Press konferenciju o realizovanim aktivnostima Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u toku devet mjeseci ove godine, održao je 11.11.2009.godine kantonalni ministar za unutrašnje poslove Nusret Sipović, sa saradnicima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i njegove organizacione jedinice, između ostalih poslova koje svakodnevno obavljaju u stvaranju pretpostavki za funkcionisanje policije i ostalih službi, koje su usmjerene na održavanje povoljnog stanja sigurnosti ljudi i njihove imovine na ovom području, na početku ove godine utvrdilo je izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima BPK-a Goražde, kojim je promijenjeno dotadašnje stanje kada je u pitanju mogućnost napredovanja policijskih službenika u neke veće činove i gdje su napravljeni određeni limiti kada je u pitanju školska sprema i mogućnost napredovanja u školskim spremama.

mup-press-111009b1.jpg

Ove izmjene su, prema riječima ministra Sipovića, urađene na prijedlog Uprave policije i uz saglasnost Vlade i Skupštine kantona, a s tim u vezi , Skupština je donijela zaključak da se sve upražnjene pozicije u Ministarstvu unutrašnjih poslova popune unaprijeđenjem, te da se u radni odnos, u skladu sa Uredbom o poslovima koji se tiču popunjavanja upražnjenih pozicija, ovo popunjavanje izvrši interno i iz građanstva.

U planu ovog Ministarstva za 2009.godinu je i donošenje Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju vatrenog oružja i municije, koji je u formi nacrta usvojen na sjednicama Vlade i Skupštine. Završena je procedura javnih rasprava u sve tri općine BPK i sačinjen je konačan prijedlog ovog Zakona koji je upućen Vladi na usvajanje. Zbog pokrenute inicijative federalnog ministra unutrašnjih poslova o harmonizaciji ovog propisa na cijelom području FBiH, čekaju se rezultati rada radne grupe, pa će se konačan tekst prijedloga ovog zakona naći na usvajanju krajem ove godine.

mup-press-111009b2.jpg

Ministarstvo za unutrašnje poslove BPK-a Goražde je, prema riječima ministra Sipovića, pokrenulo proceduru i za donošenje Zakona o spriječavanju nereda na sportskim takmičenjima, ali su prije utvrđivanja konačnog nacrta dobili dopis od Ministarstva za pravosuđe da donošenje ovog zakona ne bi trebalo biti u nadležnosti MUP-a već Ministarstva obrazovanja BPK. Do kraja ove godine planirano je da se u formi nacrta nađe i Zakon o unutrašnjim poslovima BPK-a , budući da je zakon koji je trenutno na snazi pretrpio niz izmjena i dopuna i praktično je neprimjenjiv.

– Kada je u pitanju nabavka, s obzirom na ovo teško vrijeme ekonomske krize, mi smo ipak uspjeli u budžetu obezbijediti oko 50.000 KM za nabavku opreme i 10. 000 KM smo dobili donaciju od potpredsjednika Federacije gosp. Mirsada Kebe, i realizacija tih sredstava je u toku. Potpisali smo i ugovore, gdje nam je saglasnost dala i Vlada, sa firmama „Kotex“ iz Tešnja i firmom „Pedigre“ iz Živinica, za nabavku dijela alpinističke i ronilačke opreme za Jedinicu za podršku, kao i za nabavku dva službena psa. Drugi dio sredstava biće upotrebljen za nabavku naoružanja za Jedinicu za podršku.- kaže ministar za unutrašnje poslove Nusret Sipović.

Budući da je javnost već upoznata sa djelovanjem Uprave policije i sa onim što je urađeno tokom ovih prvih devet mjeseci ove godine, ministar Sipović nije imao potrebe da na ovoj press konferenciji iznosi detaljne pokazatelje o njenom radu, te je ovom prilikom naglasio:

– Mislim da je Uprava policije na jedan zadovoljavajući način, s obzirom na čitavu situaciju i oko nekih limita kada su u pitanju nabavke i ostalo, uspjela održati povoljno stanje sigurnosti na nivou Kantona i nije došlo do nekih značajnih devijacija kada je u pitanju sigurnost građana. Moram reći, takođe, da je Vlada zaista učinila maksimum kada je u pitanju održavanje sistema i funkcionisanje svih ministarstava pa i MUP-a, i da je ona osnovna funkcija za koju smo zakonom nadležni podržana, da smo imali razumijevanje kada su u pitanju nabavke goriva, kancelarijskog materijala, isplate plaća i ostalog. U vremenu koje svi znamo da je teško, ja sam ipak, mogu reći, zadovoljan i nadam se da će tako i ostati.- zaključak je ministra Sipovića.

O novinama u Upravi za administraciju i podršku, uvođenju biometrijskih pasoša, novih registarskih tablica, saobraćajnih dozvola i vlasničkih knjižica za vozila, na press konferenciji govorila je Belma Šošo, načelnica Sektora za administraciju.

– Sa obavezom liberalizacije viznog režima uvedene su biometrijske putne isprave, koje su se kod nas počele izdavati 15. oktobra, a testna faza je krenula od 1. jula ove godine. Radilo se na tome da profunkcionioše elektronski sistem uvezivanja svih institucija u mrežu i uspjelo se u tome. Mogu reći da se biometrijske putne isprave mogu dobiti u roku od sedam dana, rok važenja je pet godina, a cijena isprava je, umjesto dosadašnjih 30, sada 40 KM.

Što se tiče Pravilnika o registraciji motornih vozila, novina se sastoji u tome da se pored saobraćajnih dozvola uvode i vlasničke knjižice, kojima se dokazuje vlasništvo tog vozila; uvode se stikeri koji predstavljaju dokaz da je vozilo registrovano, tako da se svakog momenta može utvrditi da li je vozilo u ispravnom stanju ili nije i da li je uredno registrovano. Taj pravilnik je stupio na snagu 26.09. i cijena tih isprava, znači , potvrda o vlasništvu i potvrda o registraciji vozila, zajedno sa stikerom i registarskim oznakama iznosi ,ukupno, 45 KM. Stare registarske tablice još uvijek su važeće, znači, neograničen im je rok trajanja i ko želi može ih zamijeniti, a ko ne želi ne mora.

Mogu, isto tako, reći da je visok stepen zaštite, kako za registarske tablice tako i za biometrijske putne isprave i da je mala mogućnost zloupotrebe, te da se postigao visok standard kada se radi o ove dvije vrste isprava.- riječi su načelnice Sektora za administraciju Belme Šošo.
Na kraju press konferencije, ministar za unutrašnje poslove Nusret Sipović upoznao je novinare sa aktivnostima koje se vode na rješavanju problema zapošljavanja diplomiranih kriminalista koji se nalazi na evidenciji goraždanske Službe za zapošljavanje, odnosno, na realizaciji zaključaka Skupštine, o njihovom zapošljavanju.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.