• OBJAVLJENO: 12.11.2009.
U Ministarstvu za privredu razgovarano o rješavanju problema u mljekari „Milgor“ u Goraždu

Uz angažovanje svih, mljekara može normalno funkcionisati

min-za-privredu-mljekara-121109b.jpg

Ministar za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prof. Mustafa Kurtović održao je 12.11.2009.godine radni sastanak o temi :“Rješavanje problema u mljekari „Milgor“ d.o.o. Mravinjac Goražde“.

Pored ministra i predstavnika Ministarstva za privredu, sastanku su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predstavnici Nadzornog odbora i menadžmenta Mljekare, Udruženja farmera „Farmer“ i Udruženja poljoprivrednika, Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK-a , bivši ministri u Vladi Kantona, kao i svi zainteresovani da se riješi dugogodišnji problem mljekare „Milgor“, koja već tri godine nije u funkciji. Sastanak je održan i u funkciji pripreme i zauzimanja stavova pred narednu sjednicu Skupštine BPK-a Goražde, na kojoj će biti razmatran ovaj problem.

min-za-privredu-mljekara-121109b2.jpg

min-za-privredu-mljekara-121109b3.jpg

O aktivnostima koje je poduzelo Ministarstvo za privredu s ciljem rješavanja poblema mljekare „Milgor“, ministar za privredu prof. Mustafa Kurtović kaže:

– Na žalost, jedanaest godina od potpisivanja ugovora sa ambasadom Kraljevine Holandije još nikad nije riješeno u potpunosti pitanje funkcionisanja privrednog društva mljekara „Milgor“ Mravinjac, Goražde. Tu je bilo raznih problema koji su se dešavali godinama, o kojima ja neću govoriti, nema ni potrebe jer je javnosti već sigurno poznato. Od plasmana proizvoda mljekare „Milgor“, od rada mljekare sa kapacitetom od 500 litara dnevno,(kapacitet mljekare je, samo da podsjetim, 6000 litara) i na žalost, nisu urađene neke bitne stvari u pogledu vlasništva, opreme i svega ostalog u ovoj mljekari. Oprema koja je nabavljena sredstvima Kraljevine Holandije do danas nije upisana u vlasništvo, posjed objekata mljekare „Milgor“, i drago mi je da smo evo, danas konačno, shvatili kakvo je bilo poslovanje ovog privrednog društva, da Skupština 17. ovog mjeseca može donijeti zaključke, po informaciji koju je Ministarstvo uradilo.

min-za-privredu-mljekara-121109b5.jpg

Samo da podsjetim, da smo u međuvremenu morali angažovati i vještaka ekonomske struke koji je sa ekonomskog aspekta procijenio šta treba uraditi, da je angažovan vještak mašinske struke koji je snimio kompletnu opremu koja je donirana od Kraljevine Holandije, a da je istovremeno i vještak građevinske struke procijenio vrijednost objekata i poslovnice mljekare na Mravinjcu. Začuđuju dvije stvari: zbog čega do sada nikad u proteklim godinama nije pokrenut postupak stečaja i likvidacije, što ne znači da bi se likvidirala ta firma, vjerovatno, bi lakše dobila sredstva od Vlade Federacije koja su namijenjena za podsticaj mljekarstva i iz budžeta kantona, i neshvatljivo je zbog čega kantonalni pravobranilac nije adekvatno stao u zaštitu društvene imovine, zbog obaveza Zakona o pravobranilaštvima, zašto nije pokrenuo adekvatne aktivnosti. Isto to su mogli pokrenuti i povjerioci kojima se danas duguje oko 780 000 KM, koji su mogli na osnovu Zakona o stečaju pokrenuti postupak kod Uprave za indirektno oporezivanje, kod fonda Zdravstvenog osiguranja, Fonda penzionog osiguranja, ali što je bilo, bilo je.

min-za-privredu-mljekara-121109b4.jpg

Bitno je da mi kao Ministarstvo, danas, pokrećemo aktivnosti koje će upotpuniti stanje stočnog fonda na prostoru BPK Goražde. Raduje, također, da je humanitarna organizacija Hilsfwerk (sredstva UNHCR-a i sredstva Vlade ovoga kantona,) već je raspisala javni poziv za nabavku dvadeset visokosteonih junica, da 17. na Skupštinu ide i Zakon o podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, čime mi dodatno dajemo garancije da smo za razvoj poljoprivrede na ovom području i mislim, da ćemo ovom dinamikom, ukoliko nastavimo, uspjeti da i ovaj privredni subjekt dovedemo na jedan nivo normalnog poslovanja u narednom periodu. – riječi su ministra Kurtovića.

O tome šta je dogovoreno i o mjerama koje bi trebalo poduzeti kako bi se problem mljekare „Milgor“ konačno riješio, ministar Kurtović kaže:

– Prva je stvar da se vlasništvo opreme i objekta mljekare u Mravinjcu prenese na Udruženje farmera „Farmer“, poljoprivredno društvo u kojem moraju biti ljudi koji se razumiju u mljekarstvo, kao ozbiljnu granu privređivanja, i koji će mljekaru postaviti na takve pozicije koje će prije svega obezbijediti dovoljne količine mlijeka za kapacitete od najmanje tri, četiri hiljade litara dnevno, a istovremeno imati takav marketing da će moći prodati sve količine mlijeka koje se proizvedu. Samo jedan podatak: građani Goražda troše 4,5 hiljada litara mlijeka dnevno. Te količine mlijeka imamo u Prači na farmi „Domus“, imamo u farmi gospodina Salkovića i u još nekim većim farmama, a također, imamo oko 1500 grla krupne stoke, krava, i uz pomoć koju smo imali od UNDP-a, vezano za laktofrize, analizatore i kante za mlijeko, vjerujem da sa takvim kapacitetom otkupne stanice koje smo izgradili još proteklih godina, možemo obezbijediti kapacitete za normalan rad mljekare u Mravinjcu. – istaknuo je ministar za privredu prof.Mustafa Kurtović.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.