• OBJAVLJENO: 28.12.2009.
Javna rasprava o Nacrtu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

javna-rasparava-291209b.jpg

U organizaciji Ministarstva za finansije, Ustavne i zakonodavno-pravne komisije i Komisije za budžet Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 28.12.2009.godine održana je Javna rasprava o nacrtu Zakona o pripadnosti javnih prihoda i finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Prije Goražda, javna rasprava upriličena je u općinama Foča-Ustikolina i Pale-Prača.

javna-rasparava-291209b1.jpg

Prema riječima Elmira Pilava, stručnog savjetnika za pravne poslove u Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, razlog za donošenje Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je neophodnost da se nakon reforme sistema indirektnog oporezivanja i prenošenja nadležnosti za indirektno oporezivanje sa entiteta na državu, te nakon reforme sistema direktnog oporezivanja koja je nakon toga provedena na nivou Federacije BiH, na odgovarajući način utvrdi odnos i način raspodjele javnih prihoda na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i odnosi sistema finansiranja Ustavom utvrđenih funkcija Kantona i općina na području Kantona.

javna-rasparava-291209b2.jpg

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.