• OBJAVLJENO: 30.12.2009.
Održana posljednja sjednica Skupštine BPK Goražde u 2009. godini

Usvojen budžet i Zakon o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2010. godinu

Na godišnjoj sjednici Skupštine BPK Goražde održanoj 29.12.2009. godine doneseni su osnovni akti kojima je osigurano funkcionisanje Bosansko-podrinjskog kanotna Goražde i nekih kantonalnih ustanova u 2010. godini.

Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010. godinu usvojen je u iznosu od 40.131.680,00 KM i veći je od prošlogodišnjeg za 1.168.882 KM, što predstavlja planirani procenat povećanja u skladu sa Dokumentom okvirnog budžeta BPK Goražde za period 2007-2010. godina. Takođe, usvojen je i Zakon o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2010. godinu te su doneseni Finansijski plan kantonalne Službe za zapošljavanje i Odluka o privremenom finansiranju kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2010. godinu.

Na sjednici je usvojen i Nacrt programa rada Skupštine za 2010. godinu, dok je premijer BPK Goražde Nazif Uruči iznio ciljeve i program rada Vlade BPK Goražde za 2010. godinu o kojima će se Skupština izjasniti početkom naredne godine.

Što se tiče rada Skupštine u ovoj godini, razmatrana je i cjelovita informacija o provođenju njenih ciljeva i politike za 2009. godinu.

Na 15 redovnih sjednica Skupštine BPK Goražde razmatrano je 119 tačaka dnevnog reda, a održana je i jedna vanredna sjednica na kojoj je razmatrano stanje te informacija o poduzetim preventivnim mjerama na spriječavanju nove gripe na području kantona. Skupština je u 2009. godini donijela 15 zakona te utvrdila 10 nacrta zakona koji su upućeni u javnu raspravu. Takođe, doneseno je 36 odluka, 205 zaključaka te 16 izvještaja, koji su, po ocjeni Skupštine, značajno doprinjeli efikasnosti rada izvršne vlasti BPK Goražde, a sve u cilju stvaranja kvalitetnijih uslova za život građana. Pored toga, konstatovano je da su poslanici na održanim sjednicama postavili veliki broj poslaničkih pitanja i pokrenuli više poslaničkih inicijativa.

Po prvi put, Skupština je u ovoj godini razmatrala i izvještaje o radu i fnansijskom poslovanju javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač te održala više tematskih sjednica u cilju poboljšanja stanja u oblasti obrazovanja, zdravstva, privrede, zapošljavanja, kao i drugim oblastima od interesa za građane kantona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.