• OBJAVLJENO: 29.11.2012.
CRS i resorna ministarstva BPK Goražde
Prezentacija Nacrta zakona o neprofitno-socijalnom stanovanju

Budući da na federalnom nivou ne postoji zakonska regulativa koja uređuje oblast neprofitno-socijalnog stanovanja, međunarodna organizacija CRS je u saradnji sa kantonalnim ministarstvima za urbanizam i socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice formirala Radnu grupu koja je u okviru pilot projekta pristupila izradi Nacrta zakona o neprofitno-socijalnom stanovanju koji je danas prezentiran Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako je istaknuto, do potrebe za donošenjem ovog zakona došlo je zbog toga što će neprofitno-socijalno stanovanje u budućem periodu i u našoj zemlji biti jedan od glavnih modela obezbjeđenja stanovanja različitim kategorijama stanovništva čije stambeno pitanje nije riješeno, a u te kategorije spadaju raseljena lica, novoformirane mlade porodice, socijalno ugrožene porodice, kadrovi potrebni za razvoj lokalnih zajednica i sl.

CRS je u okviru Programa socijalnog stanovanja u BiH još ranije obezbijedio rekonstrukciju 20 potkrovnih stambenih jedinica u Vitkovićima koje je Vlada BPK Goražde stavila u funkciju neprofitnog socijalnog stanovanja, pod kojim se  podrazumijeva stanovanje u skladu sa odgovarajućim standardima koje se, uz podršku kantonalnih i općinskih organa, obezbjeđuje domaćinstvima koja iz socijalnih, ekonomskih ili nekih drugih razloga nisu u mogućnosti obezbijediti stanovanje po tržišnim uslovima.

Na prezentaciji je bilo govora i o praksama zemalja Evropske unije koje posjeduju impresivan stambeni fond namijenjen socijalnom stanovanju i koje već decenijama razvijaju različite modele neprofitno-socijalnog stanovanja s ciljem osiguranja adekvatnih uslova stanovanja svim kategorijama stanovništva po povoljnim uslovima.

Do kraja sljedeće godine, očekuje se da će u našem kantonu biti oko 50 stambenih jedinica koje će činiti fond neprofitno-socijalnog stanovanja, a nakon završetka Projekta zatvaranja kolektivnih cenatara u BiH koji bi trebao početi već sljedeće godine, broj stambenih jedinica u sastavu ovog fonda bit će znatno viši.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.