• OBJAVLJENO: 24.02.2010.
Predstavljen Izvještaj o radu Ministarstva za privredu BPK Goražde za 2009. godinu

Realizovano 3/4 svih planiranih aktivnosti

izvjestaj-rada-min-za-pviredu-240210b.jpg

U organizaciji Ministarstva za privredu 24.02.2010. godine održana je press konferencija na kojoj je predstavljen je Izvještaj o radu ministarstva za 2009. godinu, a prezentaciji su, pored resornog ministra Mustafe Kurtovića i predstavnika medija, prisustvovali i načelnici svih sektora u okviru ministarstva. Na pressu je predstavljen i novoizabrani direktor Kantonalne uprave šumarstva Esad Bardak.

U oblasti zakonske i podzakonske regulative iz nadležnosti ministarstva, u 2009. godini donesen je kantonalni Zakon o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju. Takođe, utvrđen je i Nacrt zakona o vodama koji će u prvom tromjesečju 2010. godine, u formi prijedloga, biti upućen u dalju skupštinsku proceduru.

izvjestaj-rada-min-za-pviredu-240210b1.jpg

Na prijedlog resornog ministarstva, Skupština BPK Goražde donijela je Odluku o osnivanju lovišta na području BPK Goražde, dok je Vlada BPK Goražde utvrdila Prijedlog odluke o proglašenju od javnog interesa javnog vodnog dobra u priobalju rijeke Drine na teritoriji F BiH od posebnog interesa za razvoj turizma BPK Goražde koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Ministarstvo je, u skladu sa Programom rada Skupštine za 2009. godinu, pripremilo cjelovite Informacije o:

 • stanju signala federalne, državne i kantonalne televizije na području našeg kantona,
 • stepenu realizacije projekta izgradnje brze ceste B4 Sarajevo – Goražde,
 • stanju iz oblasti prometa, komunikacija i cesta te
 • stanju šuma na području kantona.

Takođe, održana je i tematska sjednica Skupštine na temu „Privreda i zapošljavanje“ te je podnesen Izvještaj o ostvarenim prihodima od poljoprivredne djelatnosti za period 2006-2007. godina.

Razlog nedonošenja nekih zakonskih propisa, kao što su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama i Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, jeste nedonošenje istih propisa na federalnom nivou, na osnovu kojih će se donijeti kantonalni propisi. Donošenje ovih propisa planirano je u 2010. godini.

Što se tiče izvršenja budžeta, Ministarstvo je u 2009. godini uspješno realizovalo slijedeće programe utroška sredstava:

 • transfer za razvoj turizma, u vrijednosti od 38.500,00 KM,
 • podsticaj industrijskoj proizvodnji – od prvobitno planiranih 800.000,00 KM realizovana su grant sredstva u iznosu od 160.000,00 KM, dok ostatak sredstava u iznosu od 640.000,00, koja su se trebala dodijeliti na kreditnoj osnovi, nije realizovan zbog budžetskih ograničenja te ograničenja utvrđenih Zakonom o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2009. godinu,
 • podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji, u vrijednosti od 550.000,00 KM,
 • transfer za razvoj poduzetništva i obrta, u vrijednosti od 61.000,00 KM,
 • grantovi drugim nivoima vlasti (Kantonalna uprava za šumarstvo), u vrijednosti od 33.000,00 KM,
 • subvencije javnim preduzećima, u vrijednosti od 85.000,00 KM
 • kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti (Kantonalna direkcija za ceste), u vrijednosti od 130.900,00 KM,
 • kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti (Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo), u vrijednosti od 140.000,00 KM,
 • rekonstrukcija i investiciono održavanje – na ime projekta pošumljavanja JP „Bosansko-podrinjske šume“ odobrena su sredstva u visini od 20.000,00 KM,
 • rekonstrukcija cesta i mostova – od prvobitno planiranih 220.000,00 KM realizovana su sredstva u iznosu od 174.547,20 KM,
 • održavanje lokalnih i regionalnih cesta, u vrijednosti od 454.000,00 KM,
 • podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji („Mesopromet“), u vrijednosti od 21.000,00 KM i
 • grantovi neprofitnim organizacijama (Udruženje poslodavaca) – u vrijednosti od 7.000,00 KM.

Što se tiče mljekare „Milgor“, Ministarstvo za privredu u 2009. godini sačinilo je program kojim su, za sanaciju trenutne situacije i stavljanje u ponovnu funkciju mljekare, bila predviđena sredstva u iznosu od 350.000,00 KM. Od ovih sredstava, utrošeno je 9.000,00 KM za poslove sudskog vještačenja u cilju procjene vrijednosti imovine te obaveza i potraživanja mljekare, a Vlada je imenovala Ekspertni tim koji je sačinio prijedlog aktivnosti za rješavanje statusa mljekare koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Takođe, vrijedno je pomenuti i značajan doprinos ministarstva u organizaciji nekoliko veoma posjećenih poljoprivredno-kulturnih manifestacija koje su, u prošloj godini, održane na području BPK Goražde i grada Sarajeva.

Iako je protekla godina bila u znaku recesije, ministar Kurtović ovom prilikom istakao je da su privredna društva „Ginex“, „Emka Bosnia“, Bekto Precisa“ i „Prevent Safety“ zajedno uposlili preko stotinu novih radnika te da su lokalne firme, uprkos teškoj ekonomskoj situaciji, uspjele ostvariti izvozni suficit u iznosu od 12 miliona KM.

Kada je riječ o aktivnostima planiranim za ovu godinu, pomenuti su projekti navodnjavanja polja u priobalju rijeke Drine, koje će pripremiti resorno ministarstvo i sa kojima će biti upoznati predstavnici Evropske komisije koji bi uskoro trebali posjetiti naš kanton. Što se tiče sektora poljoprivrede, Ministarstvo će, u ovoj godini, predložiti i projekte izgradnje hladnjača i sušara na području sve tri općine u sastavu kantona, u cilju stvaranja preduslova za otkup i skladištenje viškova poljoprivrednih proizvoda.

U kontekstu pomenutih projekata navodnjavanja, savjetnik resornog ministra Mirsad Hubanić, kazao je:
„Strateški projekt, u smislu korištenja i upravljanja rijekom Drinom je pripremljen, a projektni zadatak koji se odnosi na navodnjavanje priobalnih poljoprivrednih površina je urađen i njega je prihvatila Agencija za vodno područje rijeke Save.“

izvjestaj-rada-min-za-pviredu-240210b2.jpg

Što se tiče onoga što je urađeno u 2009. godini, ministar Kurtović istakao je:
„Djelimično sam zadovoljan radom Ministarstva u prošloj godini iz razloga što nismo implementirali dva glavna projekta. Radi se o programu posticaja industrijskoj proizvodnji koji nije mogao biti implementiran u potpunosti zbog kašnjenja uplate sredstava iz „Stand-by“ aranžmana sa MMF-om te rješenju problema mljekare „Milgor“. Mislio sam da se on može riješiti brže, ali vjerujem da će konačno rješenje pitanja mljekare biti poznato u martu.“Obzirom da u svim oblastima koje pokriva Ministarstvo za privredu još uvijek postoje brojni problemi koje treba riješiti, ministar je rekao da očekuje bolju podršku sa federalnog nivoa, posebno kada su u pitanju sektor poljoprivrede i industrije te sektor prometa i komunikacija. U tom kontekstu, ministar za privredu kazao je:
„Bitan segment u nadležnosti Ministarstva jeste i pitanje predajnika koji su stari više od 12 godina i koji više ne funkcionišu kvalitetno. Vjerujem da ćemo, sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, uspjeti pratiti evropski trend digitalizacije i uvođenja savremene tehnologije na predajnicima i da ćemo, u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija te nadležnim iz federalne, državne i kantonalne televizije uspjeti na kvalitetan način riješiti pitanje pokrivenosti rtv signalnom cijelog ovog područja.“

Na kraju press konferencije ministar Kurtović posebno se zahvalio medijima i Službi za odnose sa javnošću BPK-a Goražde na redovnom praćenju i izvještavanju o aktivnostima ovog Ministarstva.

Kao izuzetno dobar projekat, pohvaljena je emisija o poljoprivredi koju realizuje RTV BPK Goražde te data sugestija da se u narednom periodu pokrene emisija koja će za temu imati privredu.

izvjestaj-rada-min-za-pviredu-240210b3.jpg

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.