• OBJAVLJENO: 24.03.2010.
U Ministarstvu za privredu BPK-a Goražde

Održana prezentacija Programa“ Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji“

privreda240310b.jpg

U organizaciji Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, 24.03.2010.godine upriličena je prezentacija Programa „Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji za 2010.godinu kao i Uputstva za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Pored organizatora prezentaciji je prisustvovao veliki broj poljoprivrednih proizvođača i predstavnika poljoprivrednih udruženja.

privreda240310b1.jpg

privreda240310b2.jpg

Prema Programu“ Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji za 2010.godinu“ u budžetu Bosansko-podrinjskog kantona planirana su sredstva u iznosu od 550.000 KM.

Prezentacija je upriličena s ciljem upoznavanja poljoprivrednih proizvođača sa uputstvom za ostvarivanje novčanih podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji, koje je na osnovu Zakona o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji u BPK-a donio ministar za privredu u Vladi BPK-a Goražde Mustafa Kurtović.

– Drago mi je da je na ovom sastanku ovdje danas prisutan veliki broj poljoprivrednih proizvođača sa našeg područja, da su prisutni predstavnici svih udruženja koja egzistiraju na području kantona i jedan od glavnih ciljeva je da ljude upoznamo sa podsticajima koje ćemo davati u ovoj godini sa kantonalnog i federalnog nivoa. Želim da istaknem da imamo 24 podsticaja sa kantonalnog nivoa. Jedna novina koju smo uveli u ovoj godini to je podsticaj za brendiranje određenih proizvoda, jer nam je cilj da, shodno evropskim direktivama koje se tiču organske hrane i organskih proizvoda u BiH, stvorimo nekoliko brendiranih proizvoda na ovom području, kroz udruženja poljoprivrednika, koji će naći svoje mjesto ne samo na tržištu BiH, već shodno evropskim direktivama i standardima koji važe u EU, i na ino tržištu. Novina ovih podsticaja je da ćemo kroz podsticaje obrtnicima koji su registrovani u sektoru poljoprivrede, snositi 10% troškova za plaćanje doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje. Vlada Federacije redovno objavljuje osnovice koje se primjenjuju u tim djelatnostima i to je ovoj godini 300 KM mjesečno. Ta sredstva su planirana u budžetu, planirana u programu podsticaja i planirana shodno našem uputstvu- kazao je ministar Kurtović.

privreda240310b3.jpg

privreda240310b4.jpg

Na prezentaciji, moglo se, takođe, čuti nezadovoljstvo poljoprivrednih proizvođača kada su u pitanju poljoprivredni podsticaji sa federalnog nivoa, u odnosu na potrebe koje imaju poljoprivredni proizvođači na prostoru našeg kantona.

– Najvažnija stvar je da još jednom pošaljemo poruku Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i zatražimo ravnomjeran tretman kod raspodjele sredstava u odnosu na druge kantone u Federaciji, jer je neshvatljivo da se iz budžeta Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za ovaj kanton, za podsticaje godišnje izdvaja otprilike 1,1%, što nikako nije dovoljno u odnosu na potrebe poljoprivrednog stanovništva i građana sa ovog prostora.- riječi su ministra Kurtovića.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.