• OBJAVLJENO: 10.08.2009.
Ekspoze premijera BPK Goražde prim.dr. Emira Frašta
U naredne dvije godine nova Vlada BPK-a Goražde se neće oslanjati na naše slabosti, već na naše snage i mogućnosti

 

Premijer Emir Frašto

Premijer Emir Frašto

Poštovani predsjedavajući Skupštine, podpredsjednice Skupštine BPK-a Goražde, sekretaru, Službo, u ime Socijaldemokratske partije, Saveza za bolju budućnost, Narodne stranke radom za boljitak, Bosanskohercegovačke patriotske stranke i Liberalno-demokratske stranke zahvaljujem se na imenovanju Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Poštovani poslanici, ministri, predstavnici medija, gosti, dragi građani BPK-a Goražde.

Danas se pred poslanicima u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nalazi nova Vlada koja je predstavila rezultat raskida koalicije platforme na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

Nova parlamentarna većina okupljena oko koalicije SDP-a i SBB-a ima postignut Sporazum o konkretnim prioritetima za ekonomski razvoj Kantona, poboljšanje sistema zdravstvene i socijalne zaštite, razvoj obrazovanja, efikasniju upravu, novu  javnu infrastrukturu, te planove na uštedi energije i zaštiti okoliša do kraja 2014. godine.

Svi poslanici u Skupštini Kantona mogu pročitati o kojim pitanjima je postignut Sporazum.

Na prvom mjestu to je javna uprava.

Kako bi osigurali brži razvoj Kantona moramo osigurati efikasniju javnu upravu, koja uz manje troškove i bolji kvalitet, obavlja usluge koje su Ustavom i zakonima date u nadležnost Kantona.

Aktivnosti na reformi javne uprave vodićemo i u zakonodavnoj i u izvršnoj vlasti. Prije svega, posvetit ćemo se donošenju zakona u oblasti javne uprave, kao što su:

–          Zakon o javno-privatnom partnerstvu;

–          Zakon o koncesijama u BPK-a Goražde;

–          Zakon o lokalnoj samoupravi;

–          Zakon o državnoj službi u BPK-a Goražde;

–          Zakon o kantonalnoj inspekciji;

–          Zakon o plaćama.

Zajedno ćemo sa Skupštinom raditi na ovim zakonima kao što ćemo zajedno donositi politike i odlučivati o programima, projektima i mjerama koje mogu značajno doprinijeti povećanju zaposlenosti i razvoju izvozno orjentisane industrije, poboljšanju sistema zdravstvene i socijalne zaštite, povećanju kvalitete i konkurentnosti obrazovanja, osiguranju efikasnije uprave, izgradnji cestovne infrastrukture, stanogradnji, razvoju turističke infrastrukture, uštedi energije i zaštiti okoliša.

Vlada će se usmjeriti ka projektima u oblasti kapitalnih ulaganja i investicija u javnu infrastrukturu. Prioritet će nam biti programsko finansiranje, a sve oblasti u kojima se tekući transferi koriste na neekonomičan i neefikasan način će biti predmet reformi.

Reforme ne možemo provoditi preko noći. Reforme su složen proces i imaju uticaj na veliki broj ljudi. Za uspjeh u reformi potrebno je da smo svjesni svojih snaga i mogućnosti, ali isto tako, slabosti i opasnosti.

Da krenemo od slabosti.

Mi danas živimo u vremenu kada je teško postignuti dogovor o tome šta je to zapravo glavni problem u našem Kantonu. Za neke je to nezaposlenost, zdravstvo, obrazovanje, lokalni putevi, za druge SDP, SDA, …, za treće javna uprava, profesori, doktori, za četvrte odnosi i politika u Bosni i Hercegovini, za pete stranci itd.

I mi imamo viđenje šta je naša najveća slabost. Naša najveća slabost je potpuno odsustvo bilo kakvog strateškog planiranja i odlučivanja. Većina aktivnosti Kantona zasniva se na kratkoročnim planovima i one kao takve ne mogu imati značajniji uticaj na životni standard građana.

U naredne dvije godine , Vlada i Skupština će donijeti ključne strateške dokumente u kojima će biti zacrtani okviri i ciljevi koji trebaju biti dostignuti u narednih deset godina.

To su prije svega:

 1. Strategija razvoja BPK-a Goražde do 2020. godine;
 2. Strategija razvoja industrije zona na području Kantona;
 3. Strategija razvoja lokalne samouprave;
 4. Strategija razvoja zdravstvene zaštite na području BPK-a Goražde;
 5. Strategija razvoja turizma;
 6. Strategija turističkog i rekreacionog uređenja obala rijeke Drine;
 7. Strategija razvoja mreže regionalnih i lokalnih puteva na području BPK-a;
 8. Strategija podrške održivom povratku;
 9. Strategija razvoja sistema civilne zaštite;
 10. Strategija podrške razvoju kulturnih institucija i zaštite, unaprjeđenja i promocije kulturno-istorijskog naslijeđa;
 11. Strategija podrške razvoja sporta i infrastrukture za sport i rekreaciju na području BPK-a Goražde.

 

Pred poslanicima će se ubrzo naći novi Nacrt Prostorne osnove BPK-a Goražde koji će se revidirati u odnosu na predloženi Nacrt iz 2010. godine, uzimajući u obzir razvoj izvozne industrije u industrijskoj zoni Vitkovići, ukupno povećanje broja zaposlenih, povećanje potražnje za stanovanjem, kulturnim sadržajima, novim javnim uslugama i javnoj infrastrukturi, a posebno saobraćajnoj. Početkom 2013. godine neophodno je usvojiti i revidirani Program razvoja Kantona do 2014. godine, obzirom na izgubljeno vrijeme u 2012. godini i sektorske strategije u skladu sa ovim ekspozeom.

Gospodo poslanici i dragi građani,

U naredne dvije godine nova Vlada BPK-a Goražde se neće oslanjati na naše slabosti, već na naše snage i mogućnosti.

Mi želimo da iskoristimo svaku šansu da povećamo broj novih održivih radnih mjesta. Do kraja 2014. godine izuzetno je važno da broj zaposlenih pređe 7.000, čime bi se Goražde i zvanično svrstalo u red najrazvijenijih sredina u Bosni i Hercegovini. To nije nimalo lagan zadatak. Neophodno je obezbijediti dodatno zapošljavanje mladih kadrova u privatnom sektoru, otvaranje novih radnih mjesta u industriji, građevinarstvu, obrtu, razvoj uslužnog sektora i trgovine, te razvoj poljoprivrede. Vlada će istovremeno izraditi i provesti plan borbe protiv „sive“ ekonomije i plan za osiguranje zaštite, poštivanje i unapređenja radničkih prava na području Kantona.

Naš prioritet je, također,  i razvoj zdravstvene zaštite. U naredne dvije godine moguće je osigurati finansijski održiv sistem zdravstvene zaštite koji će svim stanovnicima Kantona obezbijediti kvalitetnu i na vrijeme potrebnu zdravstvenu zaštitu i najsavremeniju dijagnostičku pretragu.

Smatramo da je naša zajednička obaveza da u naredne dvije godine pružimo prioritet mjerama koje doprinose održivom povratku.

Jedan od naših prioriteta biće i modernizacija obrazovanja. Vlada će kreirati i provesti dvogodišnji projekat razvoja sistema obrazovanja kroz modernizaciju i opremanje učionica i obezbjeđenje savremene opreme za osnovne škole na području Kantona. Vlada će provesti plan razvoja sistema predškolskog obrazovanja, posebno u ruralnim područjima Kantona. Do početka školske 2013/14. godine Srednjoškolski centar će početi sa radom. Vlada će izraditi elaborat o osnivanju Univerziteta u Akcioni plan uvođenja dva nova univerzitetska usmjerenja iz oblasti industrije i tehnologije do 2014. godine. Na području Kantona će se uspostaviti i razviti efikasan obrazovni model prekvalifikacije, obuke i profesionalne orijentacije nezaposlenih sa verifikacijom stečenih stručnih znanja kroz formalnu certifikaciju.

Poštovani sugrađani,

Pored ovih prioriteta, nova parlamentarna većina je postigla dogovor oko niza drugih pitanja o čemu će biti potrebno odlučivati u naredne dvije godine, kao što su Zakon o porezu na imovinu, Zakon o šumama, Zakon o javnim radovima, Zakon o obrazovanju odraslih, Zakon o socijalnom stanovanju, Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakon o visokom obrazovanju.

U Federaciji BiH javne investicije su postale najsnažniji generator razvoja. Izvori sredstava za kapitalna ulaganja i investicije će biti dostupniji dok će donacija i grantova biti sve manje.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde se mora ubrzano prilagoditi promjenama. Vlada će poduzeti mjere kako bi se u Budžetu Kantona stvorili uslovi za rast izdvajanja za kapitalne projekte i javne investicije koje doprinose ekonomskom razvoju i razvoju javne infrastrukture. Vlada će veći dio sredstava koja se dobijaju kao grant od strane Vlade Federacije BiH usmjeriti u kapitalne projekte i javne investicije.

U saradnji sa Vladom Federacije BiH i javnim preduzećem Ceste F/BiH i Općinom Goražde neophodno je postići dogovor oko nastavka građevinskih radova na zaobilaznici oko Goražda, rekonstrukciji i održavanju mostova i raskrsnica na M-20 na području BPK-a Goražde.

Vlada će obezbijediti podršku u Budžetu za projekte socijalne stanogradnje i osiguranje prihvatljivog stanovanja za mlade.

Poštovani načelnici općina,

Naš prioritet će biti i rekonstrukcija i izgradnja lokalnih puteva koji će se kreirati zajedno sa općinama i Federacijom BiH kako bi se iskoristila maksimalno moguća sredstva za rekonstrukciju i asfaltiranje lokalnih puteva do 2015. godine. U skladu sa nadležnostima Kantona u naredne dvije godine, Kanton će nastaviti sa rekonstrukcijom regionalnog puta R-448 prema Čajniču, te završetak asfaltiranja dionice Hranjen – Jabuka.

Vlada Kantona će voditi računa o obavezi štednje administrativnog aparata, smanjenju izdvajanja za slabo ciljane programe, te smatramo da bi i općine trebale primjeniti sličnu finansijsku politiku.

U narednoj godini napraviće se dugoročni model finansiranja i sufinansiranja aktivnosti lokalne samouprave iz Budžeta Kantona, a Vlada će zajedno sa općinama napraviti Sporazum o zajedničkom finansiranju nadležnosti općine u skladu sa važećim propisima Federacije Bosne i Hercegovine.

Na kraju, želim poručiti zaposlenim u javnoj upravi da je neophodno poduzeti mjere kako bi se poboljšala efikasnost i vještina zaposlenih na poslovima u kantonalnim ministarstvima, organima uprave, javnim preduzećima i ustanovama. Mjere za poboljšanje rada biće poduzete od strane svih organa uprave i tijela. Svi će biti obavezni voditi računa o mogućnostima za smanjenje troškova i većim prednostima koje se mogu obezbijediti korištenjem javnih resursa.

Ovaj ekspoze želim završiti sa porukom mladima da će Vlada podršati zapošljavanje kadrova, koji čekaju na prvo zapsolenje, te zapošljavanje kadrova u socijalnom sektoru, sportu, obrazovanju, sektoru projektovanja, planiranja i investiranja, uključujući izgradnju kapaciteta za projektovanje i implementaciju projekata odobrenih iz sredstava fondova EU i drugih razvojnih programa pomoći u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Hvala!

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.