• OBJAVLJENO: 13.05.2010.
Održan sastanak sa budžetskim korisnicima i predstavnicima sindikata

Neophodan aktivan dijalog Vlade i sindikata na donošenju Zakona o plaćama

sastanak-ministarstva-finansija_b_130510.jpg

U organizaciji kantonalnog Ministarstva za finansije, 13.05.2010. godine održan je sastanak sa svim budžetskim korisnicima i predstavnicima sindikalnih organizacija državnih službenika i namještenika, policije, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja BPK-a Goražde. Glavna tema sastanka bila je usvajanje Zakona o plaćama i drugim naknadama u organima vlasti, te Informacija o stanju u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Pored ministra za finansije Muhidina Pleha sa saradnicima, sastanku je prisustvovao i Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči.

sastanak-ministarstva-finansija_b1_130510.jpg

Sa Informacijom o implikacijama buduće primjene Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije na Budžet BPK-a Goražde budžetske korisnike upoznao je Premijer BPK-a Nazif Uruči. On je tom prilikom istaknuo da će za primjenu ovog zakona, čije usvajanje je jedan od preduslova ispunjenja odredbi stand bay aranžmana sa MMF-om, biti potrebno dodatnih oko 3 miliona KM u budžetu našeg kantona. Na koji način će se ova sredstva obezbijediti biće jasnije nakon očitovanja Vlade Federacije na neki od ponuđenih prijedloga, da li kroz povećanje koeficijenta pripadnosti prihoda našem Kantonu na 3,3 % ili na neki drugi način.

Sastanak sa budžetskim korisnicima i predstavnicima sindikata bio je prilika da se ukaže na aktuelno stanje u Budžetu BPK-a Goražde te pozove na zajedničku saradnju svih zainteresovanih strana kada je u pitanju donošenje ovog važnog zakona, kojim će se po prvi put standarizovati poslovi i primanja uspolenih na nivou cijele Federacije BiH.

sastanak-ministarstva-finansija_b2_130510.jpg

Predstavnici sindikata složili su se da je potreban dijalog sa Vladom kako ovaj Zakon ne bi išao na štetu uposlenih, te da se ni u kom slučaju neće složiti sa članom 69, stavom 4 ovog Zakona, u kojem je predviđeno da se plaće, u zavisnosti od kantona, mogu smanjivati do 10%. Kantonalno Ministarstvo za finansije na svojoj web stranici objaviće nacrt ovog Zakona, a dogovoreno je da će se slični sastanci redovno održavati kako bi se došlo do najprihvatljivijh prijedloga koji će zadovoljiti sve strane.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nastaviće razgovore sa sindikatima, s ciljem postizanja konzenzusa o svim bitnim pitanjima, istaknuto je ovom prilikom.

U nastavku sastanka, bilo je riječi o slabom punjenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona, te ukazano na potrebu disciplinovanog ponašanja svih budžetskih korisnika i racionalnog trošenja sredstava.

Ministar za finansije Muhidin Pleh još jednom je podsjetio na krajnji rok podnošenja tromjesečnih izvještaja o izvršenju Budžeta, kao i na obavezu dostavljanja neophodne dokumentacije, a na kraju sastanka, prezentovana je i Informacija o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za 2009. godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.