• OBJAVLJENO: 16.06.2010.
Potpisani ugovori o ljetnom održavanju cesta i mostova na području BPK-a Goražde

potpisivanje_ljetno_odr_censta-160610b.jpg

U Kabinetu premijera BPK-a Goražde 16.06.2010. godine potpisani su ugovori o ljetnom održavanju cesta na području Kantona. Ugovore su, u ime investitora, potpisali premijer BPK Goražde Nazif Uruči i ministar za privredu Mustafa Kurtović, dok su direktorica firme „Goraždeputevi“ d.d. Goražde Munevera Ušanović te predstavnik firme „Okac“ d.o.o. Goražde Hamed Halilović potpisali ugovore u ime izvođača.

potpisivanje_ljetno_odr_censta-160610b2.jpg

Firma „Goraždeputevi“, kao najpovoljnjiji ponuđač za ljetno održavanje puteva sa asfaltnim zastorom, potpisala je ugovor vrijedan 107.871,11 KM, dok je firma „Okac“ potpisala 89.700,00 KM vrijedan ugovor o održavanju puteva sa tucaničkim zastorom, odnosno ugovor o održavanju mostova na području kantona u vrijednosti od 14.985,00 KM.

Čestitajući izvođačima na dodijeljenim ugovorima, premijer Uruči ovom prilikom je istakao:
„Danas su potpisani ugovori na ime ljetnog održavanja puteva na području BPK-a sa firmama „Goraždeputevi“ i „Okac“ kao izvođačima radova, što je i zakonska obaveza. Pored teških vremena i nedostatka novčanih sredstava u budžetu BPK-a Goražde, Kanton je ipak smogao snage i napravio ugovore koji će omogućiti da se putevi na području Kantona održavaju na odgovarajućem nivou, u skladu sa izdvojenim sredstvima. Očekujemo da u ovoj godini, na bazi apliciranih sredstava, dobijemo još finansijskih sredstava, koje ćemo usmjeriti na poboljšanje putnih komunikacija.“

potpisivanje_ljetno_odr_censta-160610b3.jpg

potpisivanje_ljetno_odr_censta-160610b4.jpg

Govoreći o radovima koje će ove dvije firme za kojima su potpisani ugovori izvoditi, ministar za privredu Mustafa Kurtović je naglasio:
„Danas su potpisani i zvanično ugovori sa firmom „Okac“ vezano za rekonstrukciju i adaptaciju mostova na rijeci Drini koji su takođe bili oštećeni i cijenim, uz ovu opravku koju smo imali prošle godine u Ustikolini, da ćemo ove godine kvalitetno izvršiti poslove na mostu na Sadbi, Vitkovićima i u dogovoru sa direktoricom „Goraždeputeva“ da će se izvšiti farbanje mosta u Baćcima, u okviru zaobilaznice.
Što se tiče ostalih stvari o kojima je i premijer govorio, drago mi je da potrošnja goriva ide dinamikom kao i do sada, jer se najviše sredstava izdvaja po osnovu potrošenog jednog litra nafte ili benzina. Taj prihod je redovan u Budžetu kantona i time se redovno mogu izmirivati ove obaveze prema odabranim izvođačima.

Što se tiče zadovoljstva stanjem puteva, možemo reći da relativno možemo biti zadovoljni . To je ocjena građana, međutim, u cijelini ne može se biti zadovoljno, jer trebalo bi negdje oko 3.000.000 KM za putni pravac prema Ilovači, putni pravac prema Beriču i posebno, putni pravac prema Prači, kao i na druge putne komunikacije u nadležnosti kantona, da se ulože značajnija sredstva i time stvore pretpostavke da po najvišim standardima uradimo puteve, onda bi bili svi zadovoljni. Kad bismo imali malo veće razumijevanje nadležnih viših nivoa vlasti, mislim da bi to mogli riješiti čak i ovoj godini. – riječi su ministra Kurtovića.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.