• OBJAVLJENO: 16.06.2010.
U Goraždu održan Okrugli sto o temi „Implementacija Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu“

Unaprijeđenje zaštite imovine i ljudi

sastanak-ku-cz-160610b.jpg

U organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a na inicijativu Federalne uprave civilne zaštite 16.06.2010.godine, u sali Skupštine održan je Okrugli sto o temi „Implementacija Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu“. Pored organizatora, sastanku je prisustvovao i premijer BPK-a Nazif Uruči, direktor Federalne uprave civilne zaštite Alija Tihić sa saradnicima, načelnici općina Goražde i Foča- Ustikolina te predstavnici civilne zaštite i vatrogastva općina u sastavu Kantona.

sastanak-ku-cz-160610b1.jpg

Prema riječima direktora Federalne uprave civilne zaštite Alije Tihića, osnovni cilj ovog sastanka je da se utvrdi način na koji će se zajednički implementirati novi Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu, odnosno kako unaprijediti implementaciju Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara i kako otkloniti eventualne probleme.

sastanak-ku-cz-160610b2.jpg

sastanak-ku-cz-160610b3.jpg

– I jedan i drugi zakon koncipiran je da postoji svačija odgovornost , a to znači da, ipak, odgovornost u ovoj oblasti je, prije svega, na lokalnoj zajednici, odnosno kantonu, a onda na Federaciji i državi. Takođe bih istaknuo da je stanje u BPK-a u ekonomskom smislu nezadovoljavajuće, ali smatram da na osnovu postojećih resursa, kadrovskih i drugih, možemo unaprijediti taj sistem, kako bi ovo vatrogastvo i njihov status konačno razriješili i imali minimum resursa na koje bi se u budućnosti mogli osloniti. Potrebno je da znamo potrebe kako bismo upotrijebili resurse sa područja drugih općina i kantona Federacije kao pomoć ovom Kantonu. Kada su u pitanju finansijska sredstva za implementaciju ovih zakona, procjene pokazuju da ona u principu neće biti mnogo veća jer činjenica je da se većina vatrogastva do sada finansirala kroz određene grantove kroz budžete općina i kantona- kazao je direktor Tihić.

sastanak-ku-cz-160610b4.jpg

Primjenom ovih zakona, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde su potrebna dodatna sredstva.
– U svim kantonima su u toku aktivnosti vezane za primjenu novih zakona jer osnovni cilj je da svaka sredina iskaže svoje stvarne potrebe i vrijeme kada će to moći ostvariti, odnosno kojim sredstvima, kako bi se mogla planirati kako sredstva, tako i ljudstvo u zaštiti cijelog stanovništva kao i imovine građana. Obzirom da niko u Federaciji ne može obezbijediti potrebna sredstva koja trebaju biti usmjerena prema službama zaštite i spašavanja, potrebna je oprema i zbog toga se i planira period od 5-10 godina šta će se moći napraviti, a sa druge strane, Zakon omogućava i jednu novinu, a to je da svi mogu prelaziti barijere kantona u Federaciji, barijere zvane granice entiteta, tako da će se sredstva moći racionalno koristiti jer nemamo dovoljno sredstva za potrebnu opremu. Mislim da bi se tom racionalizacijom stvorile bolje pretpostavke za bolju zaštitu i imovine i ljudi.- istaknuo je premijer BPK-a Nazif Uruči.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.