• OBJAVLJENO: 04.02.2013.
Na 11.redovnoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Formiran Pregovarački tim za pregovore Vlade sa Sindikatom uposlenih u zdravstvu
Vlada, 11. sjednica

Vlada, 11. sjednica

Na današnjoj 11.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde imenovala je  Pregovarački tim za pregovore sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu BPK Goražde. U sastavu Pregovaračkog tima koji će u pregovorima zastupati stranu Vlade su ministri za zdravstvo, pravosuđe i finansije, kao i predstavnik Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde.

Vlada je dala saglasnost ministru za privredu da zaključi Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Goražde sa nevladinom organizacijom UFM Internacional iz Sjedinjenih Američkih Država. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta zaključuje se na period od deset godina, a zemljište će se koristiti za podizanje zasada maline i kupine.

Vlada je na današnjoj sjednici dala i saglasnost na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, sa ekonomskog koda Tekući transferi pojedincima – izdaci za raseljena lica i izbjeglice i zdravstveno osiguranje za 2013.godinu, u ukupnoj vrijednosti od 220.000 KM.

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice upoznala je Vladu da je Ministarstvo pri kraju sa aktivnostima na pripremi sporazuma sa Turskom nevladinom agencijom TIKA, koji se odnosi na rekonstrukciju Kantonalne bolnice.

Vlada je danas upoznata i sa aktivnostima na rješavanju pitanja mljekare “Milgor”. Nakon razmatranja i razgovora sa ambasadorom Kraljevine Nizozemske u BiH, zbog čije posjete je sjednica prekinuta, Vlada bi trebala donijeti konačnu odluku o ovom pitanju.

Nastavak 11.sjednice Vlade BPK Goražde zakazan je za sutra.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.