• OBJAVLJENO: 07.02.2013.
Policijska stanica Goražde
Problem prosjačenja prisutan je i u BPK Goražde
Sanjin Rašidović, zamjenik komandira Policijske stanice Goražde

Sanjin Rašidović, zamjenik komandira Policijske stanice Goražde

Kao i u drugim sredinama na području cijele BiH, problem prosjačenja prisutan je i na području Bosansko-podrinjskog kantona.

Prema podacima Policijske stanice Goražde, u prošloj godini na području ovog Kantona podneseno je 12 prekršajnih naloga protiv lica koja se bave navođenjem na prosjačenje i prosjačenjem, a prepreke za sankcionisanje takvih lica su brojne.

Kako ističu u Policijskoj stanici Goražde, najveći problem predstavlja to što takva lica često nemaju ličnih dokumenata ili se radi o maloljetnicima, a postoji i određen broj duševno oboljelih osoba prema kojima se ne mogu poduzimati zakonom predviđene mjere.

– Ono na šta mi obraćamo pažnju jeste da se oni uz prosjačenje bave i  određenim vidovima kriminaliteta, kao što je krađa sekundarnih sirovina i sl. Bitno je istaći da policija ne može sama riješiti taj problem bez obzira koliko pokušavali. Treba se ostvariti saradnja i sa drugim institucijama, kao što su Centar za mentalno zdravlje, Centar za socijalni rad i Ministarstvo obrazovanja, da bi ta djeca išla u škole – ističe Sanjin Rašidović, zamjenik komandira Policijske stanice Goražde.

Prema njegovim riječima, problem predstavlja i to što se ni u saradnji sa  Centrom za socijalni rad ne mogu iznaći rješenja za zbrinjavanje takvih lica, jer jedan broj lica koja su prijavljena na ovom prostoru, ne boravi ovdje tokom cijele godine.

Međutim, problem se javlja i jedanput kada prekršilac konačno bude procesuiran.

– Kada precesuiramo ta lica, ono što je zabilježeno kao pojava jeste problem naplate eventualne kazne, jer oni nemaju stalnih prihoda i u većini slučajeva nisu u mogućnosti izmiriti kazne koje im izričemo po prekršanjim nalozima. Cilj nam je procesuirati lica koja organizuju grupe za prosjačenje. Većinom se radi o muškim osobama koje imaju vozačke dozvole i sl. i oni moraju plaćati te kazne. Navođenje na prosjačenje i prosjačenje predstavljaju prekršaje koji su regulisani Zakonom o javnom redu i miru, a kazna za navođenje na prosjačenje, prema važećim zakonskim propisima, iznosi od 100 KM do 500 KM – riječi su zamjenika komandira Policijske stanice u Goraždu.

Kako ističu u Policijskoj stanici Goražde, nijedna institucija ne može samostalno spriječiti pojavu prosjačenja i rješavanje ovog problema zahtijeva jedan organizovan pristup svih nadležnih institucija.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.