• OBJAVLJENO: 27.08.2010.
U kantonalnom Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture u sporta upriličen sastanak sa direktorima osnovnih škola

Razgovarano o pripremama za početak nove školske godine

270810b.jpg

Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Alma Delizaimović upriličila je 27.08.2010.godine sastanak sa direktorima osnovnih škola na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Tema ovog sastanka bila je razmjena informacija oko priprema za početak nove školske godine 2010/2011, nabavku udžbenika, odabir udžbenika za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole, te odabir škole za osnovno obrazovanje odraslih.

270810b1.jpg

Kada je u pitanju tehnički dio priprema za početak nove školske godine, direktori škola osnovnog obrazovanja informisali su ovom prilikom ministricu da je sve spremno za njen početak, ali što se tiče konkursa za odabir nastavnog kadra oni su još uvijek u toku.

Ministarstvo je u okviru svog budžeta izdvojilo sredstva i izvršit će nabavku udžbenika za socijalno ugrožene kategorije učenika kao i obnoviti školsku biblioteku nekim od udžbenika od prvog do četvrtog razreda koji su zbog poluprogramirane nastave ispisani, dok će udžbenik vjeronauke obezbijediti Muftijstvo goraždansko.

270810b2.jpg

Aktivi nastavnika izvršili su izbor udžbenika za sedmi razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja kao i geografiju za šesti razred. Svi aktivi jednoglasno su donijeli odluku koji će se udžbenici koristiti na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona, osim Aktiva nastavnika za nastavni predmet geografija za sedmi razred, čije mišljenje je bilo podijeljeno.

Stav je Ministarstva, a cijeneći veličinu kantona, mali broj škola i odjeljenja u školama, kao i zbog lakše prohodnosti unutar Kantona, te inicijativu Regionalnog vijeća roditelja škola, da se i za nastavni predmet geografija koristi jedan udžbenik, za jedan predmet. Ovaj stav podržao je i Aktiv direktora osnovnih škola.

Procedura za nabavku udžbenika je u toku i očekuje se da će biti završena do početka nove školske godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.