• OBJAVLJENO: 19.02.2013.
Sastanak sa predstavnicima Misije OSCE-a u BiH
U Projektu razvoja kantonalnih uprava i BPK Goražde

100_3048

O narednim aktivnostima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona u okviru realizacije OSCE-ovog Projekta razvoja kantonalnih uprava razgovarano je na današnjem sastanku premijera Emira Frašta i predstavnika Implementacione jedinice za izradu akcionih planova Vlade BPK Goražde sa predstavnicima Misije OSCE-a u BiH.

Tokom 2012.godine Vlada i Skupština BPK Goražde u saradnji sa OSCE-om utvrdili su nekoliko prioritetnih oblasti, prevashodno usmjerenih na oblast izrade politika i propisa u dijelu rada Vlade i upravljanja Skupštinom, u dijelu rada Skupštine kantona.

Kao krajnji rezultat implementacije trebao bi se stvoriti pravni i tehnički okvir izrade i implementacije javnih politika u skladu sa SIGMA metodologijom, kao jedan od segmenata reforme javne uprave u dijelu koji se odnosi na pomenuti propis. (SIGMA je zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OSCE) i Europske unije (EU) i Phare Program Europske komisije uspostavljena kao potpora reformama javne uprave u zemljama jugoistočne Evrope).

Predstavnici kantona, prema redosljedu aktivnosti koje je utvrdio OSCE, učestvuju u obuci izrade politika kroz SIGMA metodologiju i istovremenom razvijanju jedne javne politike.

U okviru prve obuke održane početkom decembra 2012.godine, na kojoj su učestvovali i predstavnici Vlade BPK, utvrđen je zadatak kantona da pored obuke o segmentima SIGMA metodologije, odrede jednu javnu politiku koju će kroz obuke u fazama izrađivati.

Prijedlog predstavnika Implementacione jedinice za izradu akcionih planova iznesen na današnjem sastanku je da Vlada u procesu realizacije OSCE-ovog Projekta podrške kantonima učestvuje u izradi politike/Uredbe o općim kriterijima za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako je istaknuto, ovaj prijedlog upućen je Vladi BPK na razmatranje, koja bi trebala da odredi i lica koja će učestvovati u obuci i izradi pomenute politike.

Druga obuka o temi “Izrade politika” zakazana je  za 21.i 22. februar 2013. godine.

Projekt razvoja kantonalnih uprava koji OSCE realizuje u saradnji sa predstavnicima vlada i skupština kantona u Federaciji BiH usmjeren je na daljnje poboljšanje učinkovitosti, djelotvornosti i odgovornosti usmjerenom na izazove upravljanja u vrijeme kada se BiH približava integraciji u Evropsku uniju.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.