• OBJAVLJENO: 16.09.2010.
Press konferencija ministra za finansije u Vladi BPK-a Goražde

12 miliona KM potpore od Vlade Federacije BiH stvaraju pretpostavke za izvršenje Ustavom definisanih funkcija Kantona

press_min_finansija_160910b2.jpg

Ministar za finansije u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Muhidin Pleh održao je 16.09.2010.godine konferenciju za novinare na kojoj je javnosti prezentirana Informacija o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde u 2010.godini. Pored ministra, press konferenciji su prisustvovali i savjetnik ministra Elvedin Hrelja, šef Računovodstva Nijaz Ratković i šefica Odsjeka za izvršenje budžeta Milanka Begović.

“ U periodu 01.01.-30.06.2010. godine u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prikupljena su finansijska sredstva u iznosu 13.930.443,00 KM, odnosno 69% u odnosu na plan u navedenom periodu, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 16.026.048,00 KM, odnosno 79% ukupno planiranih rashoda za izvještajni period.

Iz navedenog proizilazi da su rashodi u odnosu na prihode u periodu 01.01 – 30.06.2010. godine veći za iznos od 2.095.605,00 KM.

Najznačajniji pad prihoda evidentan je na poziciji Tekuće potpore (grantovi). Od planiranih 12.332.049,00 KM na godišnjem nivou, ostvareno je svega 394.685,00 KM, odnosno, 3,20%.

Nizak procenat ostvarenja prihoda po ovom osnovu je iz razloga nedoznačavanja finansijskih sredstava sa većeg nivoa vlasti – Federacije BiH.

Ostvareni prihodi dali su mogućnost da se izvršavaju obaveze definisane Zakonom o izvršenju budžeta BPK-a Goražde i to: otplate duga i kamata BPK-a, transferi za socijalnu zaštitu i boračke populacije, isplate plaća i naknade troškova zaposlenih te izdaci za materijal i usluge, dok su se u manjem procentu realizovali tekući transferi planirani Budžetom BPK-a.

press_min_finansija_160910b3.jpg

press_min_finansija_160910b4.jpg

Dinamika punjenja Budžeta u periodu 01.01.-15.09.2010. godine je na nivou izvršenja Budžeta prvog polugodišta 2010. godine, tako da je evidentna dubioza punjenja Budžeta u iznosu većem od 7.000.000,00 KM.

Tokom izrade Prijedloga izmjena i dopuna budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bilo je u svakodnevnoj koordinaciji sa Federalnim ministarstvom finansija i ukazivalo na težinu situacije u izvršenju Budžeta BPK-a Goražde koja je rezultat nedostatka potpore iz Budžeta FBiH. Izradom analitičkog iskaza primarnog bilansa i projekcijama do kraja fiskalne godine, a prema utvrđenoj metodologiji MMF-a, nedostatna finansijska sredstva u Budžetu Bosansko–podrinjskog kantona Goražde iznose 12.949.135,00 KM, ne računajući dodatne obaveze po Zakonu o plaćama. Uvažavajući argumentaciju činjeničnog stanja Budžeta BPK-a Goražde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva za finansije utvrdila je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta FBiH kojim je predviđeno 10.000.000,00 KM finansijskih sredstva Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde na poziciji “Transferi nižim nivoima vlasti”, što su Zastupnički dom i Dom naroda Parlamenta FBiH u cijelosti podržali i usvojili.

Pored utvrđenih 10.000.000,00 KM, Vlada Federacije BiH je na svojoj 56. sjednici donijela Odluku o interventnoj finansijskoj pomoći Bosansko-podrinjskom kantona Goražde u iznosu od 2.000.000,00 KM.

Finansijska sredstva u iznosu od 12.000.000,00 KM stvaraju pretpostavke za izvršenje Ustavom definisanih funkcija Kantona.

Težina finansijske situacije na nivou FBiH bitno utiče da se transferi nižim nivoima vlasti definišu u drugoj polovini fiskalne godine, što ima za posljedicu nemogućnost blagovremenog izvršavanja programima utvrđenih ciljeva budžetskih korisnika u Budžetu BPK-a Goražde, te se nameće potreba za iznalaženjem kvalitetnog sistemskog rješenja finansijske održivosti Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Jedno od tih rješenja čini Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri oba Doma Parlamenta FBiH.

Cijeneći dosadašnju podršku poslanika u Zastupničkom domu i Domu naroda Parlamenta FBiH, očekujemo da će Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH biti usvojen, čime bi se obezbijedile neophodne pretpostavke za normalno funkcionisanje Budžeta BPK-a Goražde. “ – navodi se u informaciji koju je na press konferenciji javnosti prezentirao ministar za finansije u Vladi BPK-a Goražde Muhidin Pleh.

press_min_finansija_160910b1.jpg

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.