• OBJAVLJENO: 16.09.2010.
Konferencija za medije o početku kampanje javnog informiranja o Projektu registracije zemljišta u Federaciji Bosne i Hercegovine

projekt-registracije-zemljista-160910b.jpg

Danas je u Ministarstvu pravde FBiH održana konferencija za medije koja je najavila početak kampanje javnog informiranja o Projektu registracije zemljišta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Reforma sektora zemljišne administracije će donijeti veliki broj pogodnosti kranjim korisnicima, a to su građani. Ciljeve i namjenu kampanje su medijima predstavili g. Feliks Vidović, ministar pravde u Vladi Federacije BiH i g. Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

„Efikasan, siguran i održiv sistem registracije nekretnina će omogućiti pravnu sigurnost na tržištu nekretnina i pružiti sigurnost stranim ulagačima i investitorima. Građanima treba osigurati pružanje efikasnih, kvalitetnih i potpunih usluga u zemljišnoknjižnim i katastarskim uredima“, naglasio je g. Feliks Vidović, ministar pravde u Vladi Federacije BiH.

„Nadležne institucije u sektoru zemljišne administracije Federacije BiH ulažu sve napore kako bi se obezbijedili ažurni tehnički podaci o nekretninama, osigurala pouzdana i efikasna registracija vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama i omogućilo pružanje potpune informacije o ograničenjima prava vlasništva“, rekao je g. Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Porodične kuće, zgrade, stanovi i poslovni prostori, građevinsko zemljište, vinogradi, voćnjaci i šume, predstavljaju samo jedan dio nekretnina za koje je potrebno obezbijediti ažurne tehničke podatke koji će odgovarati stvarnom stanju na terenu i osigurati uređene imovinsko-pravne odnose. Upravo to je konačni cilj reforme zemljišne administracije u Federaciji Bosne i Hercegovine, istaknuto je na današnjoj konferenciji za medije.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.