• OBJAVLJENO: 17.09.2010.
Centri civilnih inicijativa prezentirali Izvještaj o monitoringu rada Vlade i Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u zadnjem izbornom mandatu

Najveći pomaci ostvareni u oblasti privrede i zdravstva!

cci180910b.jpg

U goraždanskom Centru za kulturu 17.09.2010. godine održana je press konferencija Centara civilnih inicijativa na kojoj su prezentirani rezultati rada Vlade i Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2006-2010. godina.

Prema riječima koordinatora za monitoring u CCI Murisa Bulića, programirane aktivnosti Vlade i Skupštine, u zadnjem mandatu, ispunjene su tek polovično, ali ipak postoje pozitivni pomaci u odnosu na druge kantone u Federaciji BiH koji se, prvenstveno, odnose na sektor privrede, socijalne politike i zdravstva.

cci180910b1.jpg

cci180910b2.jpg

BPK-a Goražde je, kako je istaknuto na konferenciji, jedini kanton u kojem je za vrijeme trajanja jednog mandata došlo do smjene vlada, a učinak njihovog rada je približno jednak, tj. vlade u oba saziva ispunile su oko 50% od planiranog, s tim što je Vlada u zadnjem sazivu uvela određene mjere koje su, u vrijeme ekonomske krize, doprinjele održavanju stabilnosti budžeta i očuvanja radnih mjesta.

Mjere, koje su CCI ocijenili kao pozitivne, jesu podsticaji privredi i poljoprivredi te antirecesione mjere u cilju stvaranja ušteda u kantonalnom budžetu koji je, bez podrške sa višeg nivoa vlasti, potpuno neodrživ od samog osnivanja. Takođe, upućene su pohvale za transparentnost rada Vlade BPK-a Goražde koja putem svoje Službe za odnose sa javnošću redovno informiše javnost o svojim aktivnostima.

Rezimirajući rad Vlade i Skupštine BPK-a Goražde u zadnjem mandatu, konsultant za monitoring Muris Bulić istakao je:

„CCI, kao i za ostale nivoe vlasti na kraju četverogodišnjeg monitoringa može reći za Vladu i Skupštinu BPK-a Goražde da njihov rad karakteriše polovično ispunjenje planiranog. Za četiri godine oni su ispunili oko 50% svojih planova rada. To je karakteristika rada i prethodnog i sadašnjeg mandata Vlade. Ono što je značajno pomenuti je da je nakon smjene Vlade u dvije oblasti došlo do vrlo velikih promjena. U oblasti socijalne politike i u oblasti privrede. Na sreću došlo je do kadrovskog osvježenja u oblasti privrede jer po parametrima vidimo da je ovo jedini kanton u kojem je došlo do povećanja broja radnih mjesta i do smanjenja broja nezaposlenih za 427.

U Parlamentu je donešeno 40 zakona i to ovaj kanton svrstava među one koji rade srednjom dinamikom rada u tom pogledu. Kada je u pitanju rad poslanika i ovaj Kanton karakterišu dvije vrlo interesantne stvari, da poslanici prelaze iz stranke u stranku bez ikakvog obrazloženja za svoje birače zašto su to uradili, i karakteriše da postoje poslanici koji u svom mandatu nisu skoro ništa uradili za građane i za birače koji su ih birali.“

Predstavnik CCI iskoristio je ovu priliku da pozove građane da izađu na predstojeće izbore i svojim glasovima utiču na izbor organa vlasti koji će u naredne četiri godine na najbolji način zastupati interese građana.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.