• OBJAVLJENO: 26.02.2013.
Sastanak ministrice zdravstva i direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja
Hitno pronaći načine prevazilaženja novonastale situacije sa neizdavanjem jedinstvenih matičnih brojeva!

Copy of 2

12. februara na snagu je stupila odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je Zakon o jedinstvenom matičnom broju (JMB) BiH proglašen neustavnim.

Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće, a za posljedicu realizacija konkretne odluke ima da nadležni organi više ne dodijeljuju Jedinstveni matični broj.

Bez matičnog broja, novorođenčad neće imati putne isprave, zdravstvene knjižice, odnosno ne mogu ući u sistem zdravstvene zaštite, te neće imati ni ostale dokumente i naknade koje zahtijevaju matični broj.

O iznalaženju rješenja za prevazilaženje nastale situacije, u smislu vođenja evidencija osoba u sistemu zdravstvenog osiguranja, juče su razgovarali kantonalna ministrica zdravstva Gordana Oršolić i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Ferid Pleh.

Kako se ne bi dovelo u pitanje ostvarivanje zdravstvene zaštite osoba kojima se neće dodijeljivati Jedinstveni matični broj u periodu do izvršenja odluke Ustavnog suda BiH, jedno od rješenja, predloženo na ovom sastanku je da se na receptima upisuje Jedinstveni matični broj nosioca zdravstvenog osiguranja, a ispod njega broj zdravstvene knjižice novorođenčeta.

Ostaje da se vidi- ističe ministrica Oršolić- hoće li ovo rješenje moći podržati kompjuterski program u Zavodu zdravstvenog osiguranja.

Bez obzira na sve, u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, u kome se čine napori da svi njegovi stanovnici budu zdravstveno osigurani, novonastala situacija sa neizdavanjem jedinstvenih matičnih brojeva, ne bi trebala da predstavlja prepreku u ostvarivanju jednog od osnovnih ljudskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu, istaknuto je tim povodom.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.