• OBJAVLJENO: 01.10.2010.
Ministarstvo za privredu

Dodijeljena sredstva na ime podsticaja u oblasti turizma za 2010. godinu

privreda-turizam-011010b.jpg

U prostorijama Ministarstva za privredu 01.10.2010. godine upriličeno je potpisivanje ugovora sa privrednim subjektima sa područja BPK-a Goražde koji se bave turističkom djelatnošću. Ugovore je u, ime ministarstva, potpisao resorni ministar Mustafa Kurtović, a među korisnicima sredstava, pored privrednih subjekata, našle su se i općine u sastavu kantona.

privreda-turizam-011010b1.jpg

privreda-turizam-011010b2.jpg

privreda-turizam-011010b3.jpg

privreda-turizam-011010b4.jpg

Za finansiranje projekata iz oblasti turizma u ovoj godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 38.500,00 KM, iz kojih će se finansirati 22 projekta koji su ispunili kriterije iz objavljenog Javnog poziva.

Jedan od korisnika ovih sredstava je i Turistička zajednica BPK-a Goražde, a njen direktor Edin Kunovac, ovom prilikom je istakao:

„Prije svega želim da se zahvalim ministru za privredu gosp. Kurtoviću. Kao i ranijih godina, Ministarstvo za privredu podržava projekte sa kojima aplicira Turistička zajednica BPK-a i iako se ne radi o velikim sredstvima, ona su u svakom slučaju značajna. Ove godine aplicirali smo sa tri projekta i sva tri projekta su prošla, a radi se o projektu izrade turističke signalizacije i panoa, manifestaciji „Drina&Prača“ i projektu „Turistički vodiči“, obzirom da do sada nismo imali certificiranih turističkih vodiča.“

Zahvalnost Vladi BPK-a Goražde i Ministarstvu za privredu izrazili su i ostali potpisnici ugovora, među kojima i načelnici Općine Goražde, Općine Foča-Ustikolina te predstavnik Općine Pale-Prača, kojoj su ovaj put odobrena sredstva za finansiranje dva projekta, a jedan od njih je i izgadnja smještajnih turističkih kapaciteta.

Izražavajući žaljenje zbog nedovoljnog iznosa sredstava planiranih u ove svrhe, ministar Kurtović je kazao:

„Drago mi je da je više od dvadeset firmi koje se bave turizmom dobilo ove podsticaje, čiji iznos nije veliki, ali koji su važni u smislu angažmana ljudi na ovakvim i sličnim projektima. Ja sam i danas poslao poruku svim današnjim učesnicima, da svi zajedno, još intenzivnije, nastupimo u obezbjeđenju potrebnih sredstava iz budžeta Kantona, Federacije i države BiH i mislim da bi konačno trebali krenuti sa značajnijim sredstvima čime bi se omogućio pravi razvoj turizma na ovoj regiji.“

Ovom prilikom ministar Kurtović izrazio je posebnu zahvalnost i pohvalio saradnju sa Federalnim ministarstvom turizma i okoliša te Federalnim ministarstvom poduzetništva i obrta koja uvijek izdvajaju određena sredstva za finansiranje projekata iz njihove nadležnosti na području BPK-a Goražde.

privreda-turizam-011010b5.jpg

privreda-turizam-011010b6.jpg

privreda-turizam-011010b7.jpg

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.