• OBJAVLJENO: 26.10.2010.
Vlada BPK-a Goražde

Održan prijem za predstavnike Udruženja penzionera BPK-a Goražde

prijem-za-penzionere-261010b.jpg

U povodu 25. oktobra – Dana penzionera, koji se u Federaciji BiH obilježava od 1997. godine, 26.10.2010. godine u zgradi Vlade BPK-a Goražde održan je prijem za predstavnike Udruženja penzionera BPK-a Goražde.

Predstavnike Udruženja penzionera, ovom prilikom, pozdravili su ministar za finansije i zamjenik Premijera Muhidin Pleh i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Demir Imamović te, u ime Vlade BPK-a Goražde, uputili čestitke svim penzionerima sa područja kantona u povodu ovog značajnog datuma.

prijem-za-penzionere-261010b1.jpg

Naglašavajući poražavajuću činjenicu da najveći broj penzionera sa područja BPK-a Goražde prima najnižu penziju te da će mogućnost direktne novčane pomoći iz budžeta u budućnosti biti veoma ograničena, ministar Pleh je, ipak, istakao opredijeljenje Vlade BPK-a da i u narednom periodu pomaže ovoj, veoma ranjivoj, kategoriji stanovništva.

„Ovdje smo da uz čestitke saslušamo i vaše probleme i da ih pokušamo riješiti. Svjestan sam da malo možemo uraditi na rješavanju onih egzistencijalnih problema koji se tiču visine vaših penzija koji vas najviše tište, no možda možemo nešto uraditi na rješavanju konkretnih problema najugroženijih penzionera i ako ništa drugo, na poboljšanju njihove situacije.“- kazao je ministar Pleh.

Pridružujući se čestitkama za Dan penzionera, ministar Imamović se, takođe, osvrnuo na buduću praksu koja se odnosi na socijalna izdvajanja iz budžeta, naglašavajući da će se u budućnosti iz budžeta finansirati samo konkretni projekti.

„I ove godine smo završili sa projektom nabavke ogrijeva za 50 najugroženijih penzionera. Ono što svi trebamo da znamo jeste da će u budućnosti sve manje ljudi dobijati direktnu podršku od kantona i da će najveći dio pomoći ići preko udruženja ili organizacija i da će se na taj način rješavati problemi svih ranjivih kategorija stanovništva. Iz tog razloga je veoma bitno da vi, u budućem periodu, prepoznate pojedince kojima je potrebna pomoć i koji su prioritet, kako bi se sa ograničenim budžetskim sredstvima pomoglo upravo tim ljudima. Pored tih sredstava, ključna će biti i uloga vaših udruženja, da identifikuju probleme i da se, uz pomoć Vlade, ti problemi i riješe“ – kazao je ministar Imamović.

Prema podacima koje je iznio predsjednik Udruženja penzionera BPK-a Goražde Salko Maslan, ovo Udruženje broji 3975 članova i većina njih prima najnižu penziju u iznosu od 296 KM, što ni u kom slučaju nije dovoljno ni za podmirenje najosnovnijih životnih potreba. Stoga, ovo Udruženje, koje je dobilo pohvale za svoj rad i važi za jedno od najboljih udruženja penzionera u Federaciji, nastoji da kroz nabavku ogrijevnog drveta, participaciju za lijekove i ostale vidove pomoći, bar donekle, olakša život ovdašnjih penzionera.

Predstavnici Udruženja penzionera izrazili su ovom prilikom zahvalnost Vladi na dosadašnoj saradnji i razumijevanju, a ministri su pozvali Udruženje da već sada počne pripremati projekte, kako bi se njihova realizacija mogla planirati u budžetu za narednu godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.