• OBJAVLJENO: 04.11.2010.
Vlada BPK-a Goražde

Potpisan ugovor sa CRS-om u vezi obnove 20 potkrovnih stanova u Vitkovićima

ugovor_stanovi_vitkovici_041110b.jpg

Iako je realizacija predmetnog projekta već u toku, danas, 04.11.2010. godine u zgradi Vlade BPK-a Goražde potpisan je ugovor sa CRS-om (Catholic Relief Service) vezano za realizaciju projekta sanacije 20 potkrovnih stanova u Vitkovićima namijenjenih za socijalno stanovanje.

ugovor_stanovi_vitkovici_041110b1.jpg

ugovor_stanovi_vitkovici_041110b2.jpg

Ugovor, vrijedan 560.000,00 KM, potpisali su premijer Nazif Uruči u ime Vlade BPK-a Goražde te Jacob Hershmari, predstavnik CRS-a za Bosnu i Hercegovinu. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i ministar Demir Imamović, obzirom da je Ministarstvo socijalne politike, zdravstva raseljenih lica i izbjeglica jedan od glavnih nosilaca aktivnosti na ovom projektu.

„Ovo je projekt rekonstrukcije stambenih objekata u Vitkovićima, gdje će se rekonstruisati 14 zgrada i 20 potkrovnih stanova za potrebe smještaja raseljenih lica i drugih socijalnih kategorija u modelu socijalnog stanovanja. Obzirom da je Vlada dala saglasnost na ovaj projekt, danas smo obavili čin formalnog potpisivanja ugovora. Nakon ovog koraka, slijedi objavljivanje javnog poziva i identifikacija korisnika koji će koristiti usluge socijalnog stanovanja u Vitkovićima. Projekt će u potpunosti finansirati CRS iz donatorskih sredstava, dok su potkrovni stanovi u Vitkovićima učešće BPK-a Goražde.“- kazao je ministar Imamović.

ugovor_stanovi_vitkovici_041110b3.jpg

ugovor_stanovi_vitkovici_041110b4.jpg

Izražavajući zadovoljstvo što se ovaj projekt realizuje u saradnji sa BPK-a Goražde, koji je, prema riječima predstavnika CRS-a, pokazao izuzetnu kooperationost, gosp. Hershmari je kazao:

„Ovo je samo jedna komponenta projekta kojeg finansira ambasada Holandije, kao i respektabilna entitetska ministarstva, a sam projekt je bitan zato što pokazuje različite mogućnosti rješavanja stambenog pitanja za kategorije raseljenih lica i povratnika. Ovim projektom stavićemo u funkciju 20 stanova na različitim lokacijama, a u tim zgradama biće sanirane i unutrašnje zajedničke prostorije, tako da će još dodatnih 70 porodica imati koristi od ovog projekta i osjećaj unaprijeđenja života. Mi ćemo ovaj projekt završiti i nadamo se da će ga vlade u BiH prihvatiti kao jedan od modela rješavanja stambenog pitanja. Takođe, koristim ovu priliku da se zahvalim premijeru Uručiju i ministru Imamoviću koji su podržali ovaj projekt.“

Prema riječima ministra Imamovića, radovi na sanaciji stubišta i krovova na 14 stambenih objekata, te 20 potkrovnih stanova u Vitkovićima su već u toku i uskoro bi trebali biti završeni, a Vlada BPK-a Goražde je, u saradnji sa Općinom, Centrom za socijalni rad, CRS-om i Federalnim ministarstvom za izbjegla i raseljena lica, donijela pravilnike kojima će biti definisan način dodjele i korištenja ovih stanova.

„BPK-a Goražde ima veoma dobru saradnju sa CRS-om već duži niz godina, kao i drugim humanitarnim organizacijama koje su se bavile rekonstrukcijom, povratkom i stvaranjem pretpostavki za bolji život građana. Ovaj projekt bi trebao biti jedan od modela za budućnost, a ispod standarda koji će se koristiti u ovom projektu, ne bi se smjeli raditi ni budući projekti stanovanja. Realizacija ovog projekta promijeniće sliku samog naselja, a stanari će dobiti odlične uslove za život i nadam se da će u tome dugo uživati“– riječi su premijera Uručija.

Potpisivanju ovog Ugovora prethodila je posjeta kolektivnim centrima na području općine Goražde.

ugovor_stanovi_vitkovici_041110b6.jpg

ugovor_stanovi_vitkovici_041110b5.jpg

ugovor_stanovi_vitkovici_041110b7.jpg

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.