• OBJAVLJENO: 06.12.2010.
Održan nastavak 82.sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Općinama Goražde i Foča-Ustikolina dodijeljena interventna novčana pomoć za sanaciju šteta od poplava

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u stalnom zasijedanju, kojom je predsjedavao Premijer Nazif Uruči, održala je jutros nastavak 82. sjednice.

Članovi Vlade analizirali su svoje dosadašnje aktivnosti i razmatrali aktuelnu situaciju u općinama kantona pogođenim poplavama, te donijeli niz odluka čijom će se realizacijom adekvatno odgovoriti na novonastalu tešku situaciju.

Nakon Odluke o preusmjeravanju novčanih sredstava sa svih slobodnih kodova na kod za elementarne nepogode, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s ciljem urgentne pomoći najugroženijem stanovništvu, dodijelila je općini Goražde jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 30.000 KM, a općini Foča-Ustikolina 20.000 KM. Vlada će, kako je zaključeno, pratiti situaciju i dalju konkretnu pomoć davati nakon provedene analize o tome gdje je ona najpotrebnija.

Usvojena je takođe, Odluka o plaćanju računa u iznosu od 27.650 KM, koji je utrošen za nabavku 200 prehrambenih i higijenskih paketa, 200 komada čizama, 200 kom kabanica, 3000 litara vode za piće i 100 m³ orgijevnog drveta. Mobilni timovi uposlenih u kantonalnim organima uprave obišli su u petak, 03.12.2010.godine sve porodice na području općine Goražde i na bazi utvrđenog stanja na terenu, u drugom krugu, do 24 sata noću, podijelili ove prehrambene pakete i zaštitnu opremu za 200 najugroženijih. Ogrijevno drvo nalazi se u Direkciji za robne rezerve i ono će se, kako je danas naglašeno, podijeliti građanima na osnovu spiskova iz općinskih štabova civilne zaštite.

Radi prevazilaženja problema sa grijanjem, Vlada je donijela Odluku da se iz Direkcije robnih rezervi dodijeli 5 tona lož ulja Kantonalnoj bolnici i 2 tone lož ulja Gradskoj dvorani „Mirsad Hurić“.

Ministri u Vladi BPK-a Goražde, svako iz svog resora, razmatrali su načine pomoći stanovništvu, stambeno-ugroženim građanima, poljoprivrednicima, malim i srednjim preduzećima u prevazilaženju šteta nastalih poplavama, te će u narednim danima uslijediti procjene i pomoći u okviru raspoloživih mogućnosti.

U saradnji sa Ministarstvom za urbanizam i općinskim resornim službama, ministar za socijalnu politiku Demir Imamović, razmotriće stanje sa raspoloživim stambenim jedinicama kao i potrebe stambeno ugroženih građana, te mogućnosti iznajmljivanja namještenih stanova i kuća.
Ministar za privredu Mustafa Kurtović informisao je Vladu o aktivnostima ovog ministarstva na sagledavanju stanja i mjerama pomoći, te posebno istaknuo pomoć firme „Prevent“ iz Goražda u zaštitnoj opremi. Uz pomoć koja bi trebala stići iz federalnih institucija, kantonalno Ministarstvo privrede interventno će djelovati u pomoći poljoprivrednim proizvođačima, u nabavci stočne hrane, plastenika i druge opreme, kao i u pomoći privrednim subjektima, posebno malim preduzećima kojima je uništena sva imovina.
Ministar za boračka pitanja Dževad Adžem predložio je Vladi da se iz raspoloživih sredstava ovog Ministarstva pomogne u sanaciji srušenih stambenih objekata.

Uz informaciju o početku nastave u sedam škola na području Kantona, izuzev tri škole koje zbog grijanja nisu mogle danas započeti sa odvijanjem nastavnog procesa, ministrica za obrazovanje Alma Delizaimović, posebno se osvrnula na situaciju u dječijem vrtiću SOS Kinderdorf i nemogućnost, zbog smještajnih kapaciteta, smještaja svih mališana u dječiji vrtić „Sunce“. Kao alternativno rješenje, ministrica je predložila da se djeca iz vrtića SOS Kinderdorf smjeste u igraonicu u OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, što je za sada najpovoljnije rješenje. Ova mogućnost razmotriće se sa direktorom dječijeg vrtića SOS Kinderdorf.

Vlada je na današnjem zasijedanju pohvalila svesrdno angažovanje svih pripadnika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK –a Goražde, sa posebnim akcentom na angažovanje pripadnika Jednice za podršku, koji su odgovorili svom zadatku djelujući u vanrednim uslovima, u spašavanju ljudi i materijalnih dobara tokom cijelog trajanja ove prirodne nesreće.

Sva ministarstva su zadužena da upute apele za pomoć svojim kolegama u resornim ministarstvima na nivou Federacije, kantona i BiH.

Ministarstvo za finansije otvorilo je poseban račun za donacije i pomoć ugroženom stanovništvu Bosansko-podrinjskog kantona.

Donacije se mogu uplatiti na Depozitni račun BPK-a Goražde 1327310410293154 otvoren kod NLB Tuzlanske banke, vrsta prihoda: Primljene donacije neplanirane u budžetu 722751.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.