• OBJAVLJENO: 07.12.2010.
Redovni izvještaj za 07.12.2010. godine
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Kantonalna uprava civilne zaštite
Kantonalni operativni centar

R E D O V N I I Z V J E Š T A J
07.12.2010.

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u proteklih 12 (dvanaest) sati zabilježeno je sljedeće:

Sa područja Općine Goražde :Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Goražde u proteklih 12 (dvanaest) sati zabilježeno je sljedeće:
Stanje na području Općine Goražde u proteklih 12 časova je povoljnije, a što se tiče vodostaja rijeke Drine, on je u konstantnom, blagom opadanju.
Zadnje mjerenje nivoa rjeke Drine 07.12.2010. godine u 07,00 časova iznosilo je 200 centimetara.
Za današnji dan nastavljaju se aktivnosti na sanaciji područja koje su bile zahvaće polavom.
Zbog uticaja poplava i pojave podzemnih voda došlo je do značajnijih oštećenja na 10 (deset) stambenih objekata, u toku su aktivnosti oko iseljavanja porodica iz tih objekata i to u sljedećim mjesnim zajednicama:
-MZ Zupčići……………………1 objekat
-MZ Goražde I……………….3 objekta
-MZ Goražde III……………..6 objekata

Zbog posljedica obilnih padavina, pojave površinskih voda i bujičnih voda, u konstantnom je porastu pojava klizišta i napuknuća terena.

Sa područja općine Foča-Ustikolina:
Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Foča-Ustikolina, u proteklih 12 (dvanaest) sati zabilježeno je slijedeće:
Stanje na području općine Foča-Ustikolina se nakon povlačenja rijeke Drine postepeno normalizuje.
Na sjednici Općinske komisije za procjenu šteta nastalih poplavom formirana je Stručna komisija sa zadatkom da izvrši evidenciju i procjenu štete, te je ista počela sa radom. Razmatran je i izvještaj o preliminarnoj procjeni štete i ista iznosi cca 1.500.000,00 KM. Upućen je zahtjev prema Federalnoj upravi civilne zaštite za jednokratnu novčanu pomoć za hitne intervencije.
Članovi Omladinskog saveza Ustikolina dobrovoljno su pristupili čišćenju poplavljenih objekata i pomoći ugroženom stanovništvu.
Putna komunikacija Cvilin-Kožetin je još uvijek na nekim dijelovima pod vodom, te je ista i dalje u prekidu za saobraćaj. Na dionicama putne komunikacije gdje je prilaz bio moguć , vršeno je interventno saniranje.
Uspostavljen je kontakt sa nadležnim iz JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde u vezi sa provođenjem mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije.
Ostalih promjena u odnosu na jučerašnji poslijepodnevni izvještaj nije bilo.

Sa područja općine Pale- Prača :Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Pale-Prača, u posljednjih 12(dvanaest) sati zabilježeno je slijedeće:
Stanje na području općine Pale-Prača je zadovoljavajuće.
Vodostaj rijeke Prače je u stalnom opadanju, tako da trenutno nema opasnosti od njenog izlijevanja.
Smanjenjem vodostaja rijeke Prače stekli su se uslovi za čišćenje mostova od raznog nanosa i drveća.
Tokom protekle noći došlo je do pojave novog klizišta na lokalnom putu Datelji-Komrani površine oko 50 m2, koji djelimično ugrožava lokalni put. Civilna zaštita je izašla na teren radi preduzimanja mjera na otklanjanju i saniranju putne komunikacije.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.