• OBJAVLJENO: 08.12.2010.
Redovni izvještaj za 08.12.2010. godine u 14.00h

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Kantonalna uprava civilne zaštite
Kantonalni operativni centar

R E D O V N I I Z V J E Š T A J
08.12.2010. u 14,00 h

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u proteklih 6 (šest) sati zabilježeno je sljedeće:

Sa područja Općine Goražde :
Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Goražde u proteklih 6 (šest) sati zabilježeno je sljedeće:
Vodostaj rijeke Drine je nepromijenjen u odnosu na jutarnji izvještaj i iznosio je 210 centimetara u 12,00 sati.
Najveći problem na području Općine Goražde je i dalje konstantan porast pojave klizišta, površinskih voda i odrona zemljišta.
Na terenu su stručne komisije za procjenu šteta, kao i komisija za preduzimanje preventivnih mjera za sanaciju novonastalih klizišta.
Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde pristupio je provođenju mjera iz svoje nadležnosti u cilju spriječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti uzrokovane uslovima u objektima pogođenim poplavama.
Provedene su slijedeće aktivnosti:
-Uveden je pojačan režim epidemiološkog nadzora nad zaraznim bolestima,
-uzeti su uzorci vode za piće iz centralnog gradskog vodovoda na vanrednu
analizu,
-uveden je režim svakodnevne kontrole rezidualnog hlora u vodovodnoj mreži,
-izvršena je preventivna dezinfekcija i deratizacija pojedinih objekata,
-upućen je dopis svim relevantnim organima i institucijama o prioritetima
prevencije zaraznih bolesti koje mogu da se jave nakon poplava,
-naglašeno je da se što prije stvore uslovi u svim poplavljenim objektima kako
bi se pristupilo provedbi preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Prema izvještaju JU Zavoda za javno zdravstvo Goražde što se tiče trenutne epidemiološke situacije na području BPK-a Goražde, od trenutka proglašenja stanja prirodne nesreće pa do današnjeg dana, a na osnovu izvještaja iz domova zdravlja, može se zaključiti da je stanje stabilno, odnosno da nije bilo slučajeva oboljevanja od zaraznih bolesti koje se mogu javiti nakon polava.
Iako laboratorijski rezultati vode iz centralnog gradskog vodovoda trenutno pokazuju da je voda higijenski ispravna, zbog čestih kvarova na vodovodnoj mreži preporučuje se od strane JU Zavoda za javno zdravstvo Goražde da još uvijek treba ostati pri konstataciji da se voda prije upotrebe prokuhava, dok ne stignu nalazi vode iz ovlaštene laboratorije.
I pored stabilne epidemiološke situacije JU Zavod za javno zdravstvo i dalje će provoditi preventivne mjere, kako bi se otklonili svi eventualni rizici od pojava izvora zaraze uslovljenih poplavama na području BPK-a Goražde.

OŠCZ-e je u stalnom zasjedanju, radi na terenu i vodi aktivnosti u cilju zaštite i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

Sa područja općine Foča-Ustikolina:Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Foča-Ustikolina, u proteklih 6 (šest) sati nije bilo promjena u odnosu na jutarnji izvještaj.

Sa područja općine Pale- Prača :Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Pale-Prača u posljednjih 6 (šest) sati nije bilo promjena u odnosu na jutarnji izvještaj.

Predstavnici Crvenog križa Goražde su u toku stanja prirodne nesreće učestvovali u radu KŠCZ-e i OŠCZ-e i postupali po Odlukama štabova.
Za vrijeme stanja prirodne nesreće pripadnici Crvenog križa Goražde vršili su podjelu paketa hrane i higijenskog materijala i to za 71 porodicu na području općine Goražde i 4 porodice na području općine Foča-Ustikolina.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.