• OBJAVLJENO: 08.12.2010.
Obavezno poštivanje zakonskih propisa kod procjene šteta

procjena_steta_081210_b_1.JPG

Direktor federalne Uprave civilne zaštite Alija Tihić i savjetnik federalnog ministra za finansije i član federalne Komisije za procjenu šteta Dane Galešić sastali su se danas sa Premijerom BPK-a Goražde Nazifom Uručijem. Sastanku u kabinetu Premijera, prisustvovali su i načelnici općina Goražde i Foča-Ustikolina Muhamed Ramović i Zijad Kunovac, te direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Ramo Živojević.

Tema sastanka bila je definisanje moguće pomoći sa nivoa Federacije BiH, koje podrazumijeva obavezno poštovanje zakonskih propisa kod procjene šteta.

Federalna uprava civilne zaštite, prema riječima direktora Alije Tihića, već je akontantivno uputila pomoć općini Goražde u maksimalnom iznosu od 20.000 KM, te općini Foča-Ustikolina u iznosu od 10.000 KM, dok je od Federalne komisije za procjenu šteta upućen prijedlog Vladi Federacije BiH za vanrednim djelovanjem s ciljem pomoći općinama u Federaciji koje su ugrožene poplavama, među kojima se nalaze i općine u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

procjena_steta_081210_b_2.JPG

Na današnjem sastanku istaknuto je takođe, da je dalja pomoć Federacije moguća kada općinske komisije za procjenu šteta završe posao sa procjenom šteta, te kad u skladu sa procedurom i podzakonskim aktima koji uređuju ovu oblast , kantonalna Komisija za procjenu šteta, odnosno Vlada kantona, konačan izvještaj uputi Federalnoj komisiji za procjenu šteta.

Prioritet je dakle, da općinske komisije za procjenu šteta, što prije, sačine kompletan izvještaj o procjeni šteta, od čega će zavisiti i dalji koraci ka dobivanju nadoknada za pričinjenu štetu, istaknuto je na današnjem sastanku.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.