• OBJAVLJENO: 09.12.2010.
Redovni izvještaj za 09.12.2010

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Kantonalna uprava civilne zaštite
Kantonalni operativni centar

R E D O V N I I Z V J E Š T A J
09.12.2010.

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u proteklih 12 (dvanaest) sati zabilježeno je sljedeće:

Sa područja Općine Goražde :
Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Goražde, u proteklih 12 (dvanaest) sati zabilježeno je sljedeće:
Vodostaj rijeke Drine na mjernom mjestu u gradu jutros u 07,00 časova iznosio je 190 centimetara.
Na području općine Goražde još uvijek je na snazi Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće i za danas je zakazan nastavak sjednice OŠCZ-e u 10,00 časova, gdje će se odlučivati o sticanju uslova za njeno ukidanje.
Na terenu se provode aktivnosti na sanaciji područja koja su bila zahvaćena poplavama.
I dalje na području općine Goražde veliki problem predstavljaju postojeća klizišta.

Sa područja općine Foča-Ustikolina:
Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Foča-Ustikolina, u proteklih12 (dvanaest) sati provode se aktivnosti na normalizaciji stanja na poplavljenom području. Vodostaj rijeke Drine i Koline je u stalnom opadanju.
Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde u toku dana radiće na provođenju mjera iz svoje nadležnosti, u cilju spriječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti u objektima pogođenim poplavama.

Sa područja općine Pale- Prača :
Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Pale-Prača, u posljednjih 12 (dvanaest) sati zabilježeno je sljedeće:
– Stanje na području općine Pale-Prača je zadovoljavajuće.
– Vodostaj rijeke Prače je u granicama normale i ne prijeti opasnost po ljude i materijalna dobra.
– Civilna zaštita, Dobrovoljno vatrogasno društvo i JKP Prača rade na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.