• OBJAVLJENO: 09.12.2010.
Održana 83.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Ukinuto vanredno stanje

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas 83. redovnu sjednicu.
Na početku sjednice, Vlada je na osnovu zaključka Kantonalnog štaba civilne zaštite, usvojila Odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće, obzirom da se uspostavila normalizacija stanja na područjima koja su bila zahvaćena poplavom i da više nema ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara. -Sva ministarstva i drugi organi uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde trebaju da u okviru svojih redovnih poslova nastave sa preduzimanjem mjera i aktivnosti na pružanju pomoći područjima koja su bila zahvaćena poplavama, navodi se u zaključku.

Vlada je u dogovoru sa sindikatom, na današnjoj sjednici, usvojila zaključak o pokretanju inicijative da se svi korisnici budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, počev od funkcionera i izabranih zvaničnika, do uposlenih u kantonalnim organima uprave, policiji i školama, odreknu 10% svoje plaće u korist pomoći stanovništvu ugroženom poplavama. Sredstva iz plaća odbila bi se u dvije rate od po 5 % i bila bi usmjerena na podračun Ministarstva za finansije, koji je namjenski otvoren za prikupljanje pomoći ugroženima u ovoj elementarnoj nepogodi. Sa današnje sjednice upućena je i preporuka uposlenim u svim institucijama koji se finansiraju iz budžeta da slijede ovaj primjer.

U nastavku sjednice, Vlada je usvojila Informaciju o preusmjeravanju sredstava i izmjenama i dopunama Programa „Subvencije javnim preduzećima“ za 2010.godinu Ministarstva za privredu, a na osnovu toga donešene su i odluke o odobravanju novčanih sredstava javnim komunalnim preduzećima, za sanaciju havarija na postojenjima za vodu. Javnom komunalnom preduzeću „6.mart“ Goražde odobreno je 25.000 KM, dok su JKP „Ušće“ iz općine Foča-Ustikolina i JKP Prača iz općine Pale-Prača dobile po 5.000 KM.

Iz oblasti Ministarstva za privredu, na današnjoj sjednici, usvojeno je više odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi, a riječ je o podsticajima za držanje koka nosilja, matičnog stada krava, uzgoj priplodnih junica, proizvodnji jarih i ozimih žita, podizanje novih zasada jagodičastog voća i voća visokostablašica, kao i podsticaju za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka.

Vlada je razmatrala, takođe i dostavljeni materijal Direkcije za ceste Ministarstva za privredu u vezi oštećenja puteva na području Bosansko-podrinjskog kantona nastalih usljed odrona i klizišta uzrokovanih poplavama i usvojila zaključak kojim se od resornog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija traži da hitno i interventno odobri novčanu pomoć za sanaciju puteva u ukupnom iznosu od 4.006.011 KM. Obzirom na veoma loše dosadašnje stanje puteva na području ovog kantona kao i nedostatak sredstava za njihovu sanaciju, od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija traži se da podrži dostavljene projekte sanacije puteva koje je sačinila Direkcija za ceste Ministarstva za privredu, a koji su od izuzetnog značaja za Bosansko-podrinjski kanton.

Na današnjoj sjednici data je saglasnost za potpisivanje ugovora o zimskom održavanju regionalnih i lokalnih cesta na području BPK-a , za period 2010-2011.godina, sa privrednim društvima JKP Prača, „Kaja Company“, „Goraždeputevi“ i „Okac“, u ukupnom iznosu od 321.226 KM.

Kantonalna Direkcija za ceste zadužena je zaključkom Vlade da sagleda mogućnosti obezbjeđenja sredstava za sanaciju i redovno održavanje puta Goražde-Hubjeri, koji je u katastrofalnom stanju, posebno nakon ovih poplava.

Na ime sufinansiranja Projekta tehničkog osposobljavanja procesa proizvodnje i emitovanja programa JP RTV BPK-a Goražde, na današnjoj sjednici, odobreno je 10.000 KM, a za finansiranje jednokratnih novčanih pomoći za šest pripadnika boračke populacije, sredstva u iznosu od 1.100 KM. Na ime pomoći za rad boračkih udruženja Vlada je odobrila 7.205 KM, za Projekat poboljšanja statusa boračke populacije 3.200 KM, te 800 KM za održavanje redovne Skupštine Organizacije porodice šehida i poginulih boraca.

Na kraju sjednice, Vlada je za liječenje Almira Ušanovića odobrila jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 2.000 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.