• OBJAVLJENO: 10.12.2010.
Redovni izvještaj za 10.12.2010
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Kantonalna uprava civilne zaštite
Kantonalni operativni centar

R E D O V N I I Z V J E Š T A J
10.12.2010.godine

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u proteklih 12 (dvanaest) sati zabilježeno je sljedeće:

Sa područja Općine Goražde :
Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Goražde u proteklih 12 (dvanaest) sati zabilježeno je sljedeće:
Vodostaj rijeke Drine je prema mjerenjima na mjernom mjestu u gradu u 08,00 h iznosio 195 cm.
U kasnim popodnevnim satima na području Općine Goražde došlo je i do pojave jakog olujnog vjetra, koji je prouzrokovao manje materijalne štete, skidanje crijepa na pojedinim stambenim i privrednim objektima.
Na terenu se i dalje nastavljaju aktivnosti na sanaciji područja koje su bile zahvaćene poplavom i preduzimanje mjera u cilju spriječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti u objektima pogođenim poplavama.

Sa područja općine Foča-Ustikolina:
Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Foča-Ustikolina, u proteklih 12 (dvanaest) sati zabilježeno je slijedeće:
U poslijepodnevnim satima zabilježena je pojava olujnog vjetra praćena ledom, koji je prouzrokovao nestanak električne energije na području mjesnih zajednica Ustikolina i Cvilin. Radnici Elektrodistribucije Goražde uspjeli su da u večernjim satima otklone većinu kvarova i uspostave elektro-mrežu u MZ Ustikolina. Dio MZ Cvilin još uvijek je bez električne energije.
Vodostaj rijeke Drine je u blagom opadanju.
Putna komunikacija Cvilin-Kožetin je sanirana i osposobljena za normalno odvijanje saobraćaja.
U toku jučerašnjeg dana došlo je do pojave klizišta u ulici Alije Izetbegovića u MZ Ustikolina.Nadležna općinska služba će jutros izaći na teren, sagledati situaciju i procijeniti eventualnu ugroženost objekata u blizini klizišta.

Sa područja općine Pale- Prača :
Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Pale-Prača, u posljednjih 12 (dvanaest) sati nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.