• OBJAVLJENO: 10.12.2010.
Aktivnosti Vlade BPK-a Goražde na obezbjeđenju interventne pomoći za sanaciju šteta u poplavom ugroženim područjima

poplave_101210b.jpg

Od dana stupanja stanja prirodne nesreće, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usmjerila je prema općinama u sastavu Kantona i stanovništvu ugroženom poplavama, po raznim osnovama, vlastita materijalna i druga sredstva, kao i sredstva od drugih federalnih i kantonalnih institucija, u vrijednosti od 883.260 KM.

Vlada je odobrila grantove općinama Goražde, Foča-Ustikolina i Pale-Prača, za mjesec oktobar i novembar, u iznosima od po 160.000 KM. Za pomoć općinama koje su bile pogođene elementarnim nepogodama, prije proglašenja stanja prirodne nesreće, dodijeljena su interventna sredstva: općini Goražde- 10.000 KM, općini Foča-Ustikolina- 10.000 KM i općini Pale-Prača (koja je u tom periodu bila najviše pogođena poplavama)- 40.000 KM.

Mobilni timovi uposlenika u kantonalnim organima uprave, predvođeni ministrima, posjetili su 03.12.2010.godine poplavom najugroženija područja i podijelili stanovništu urgentnu pomoć, (200 paketa u hrani i zaštitnoj opremi i 3400 litara vode), u vrijednosti od 29.260 KM.

Za ugroženo stanovništvo nabavljeno je i 100 m ³ ogrijevnog drveta, čiju podjelu vrši civilna zaštita.

Na 82.sjednici održanoj 06.12.2010.godine, Vlada je donijela odluku o interventnoj dodjeli pomoći općini Goražde u iznosu od 30.000 KM, te općini Foča-Ustikolina u iznosu od 20.000 KM. Na istoj sjednici, do ospobljavanja sistema grijanja, Kantonalnoj bolnici Goražde odobreno je 5 tona lož ulja, a Gradskoj dvorani „Mirsad Hurić“ 2 tone lož ulja.

U organizaciji Ministarstva za privredu, najugroženijim farmerima interventno je podijeljeno 4 tone stočnog brašna. Za ovu namjenu, u Ministarstvu za privredu planirana su sredstva u iznosu od 15.000 KM i trenutno se vodi procedura za nabavku 24 tone sijena i još 13 tone stočnog brašna, a u narednom periodu slijedi njihova isporuka.

U toku su aktivnosti ovog ministarstva i u sufinansiranju nastradalih plastenika (obezbjeđenju folija i konstrukcija za plastenike), u vrijednosti od 60.000 KM.

Na 83.sjednici održanoj 09.12.2010.godine, Vlada je za sanaciju kvarova na vodovodnoj mreži, JKP „6.mart“ Goražde odobrila 25.000 KM, a JKP „Ušće“ iz općine Foča-Ustikolina i JKP „Prača“ iz općine Pale-Prača po 5.000 KM.

Kantonalno ministarstvo za privredu, vodi, takođe, aktivnosti oko nabavke još jedne pumpe za vodu za vodozahvat u Vitkovićima, a sredstva za njenu nabavku u vrijednosti od 30.000 eura, trebala bi obezbijediti Agencija za vodno područje rijeke Save.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o upućivanju interventne novčane pomoći Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u visini od 50.000 KM, a Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta odobrilo je za obrtnike BPK –a sredstva u iznosu od 30.000 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.