• OBJAVLJENO: 08.05.2013.
Održana 26.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Formirana Kantonalna popisna komisije za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013.godine

Copy of IMG_1714

Razmatrajući prijedlog odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na početku sjednice, vratila je na doradu Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JZU Kantonalna bolnica Goražde, zbog dodatnog usaglašavanja te preciznijeg definisanja tačaka koje se odnose na oblast finansiranja ove ustanove. Vlada je odobrila da se iz budžeta ovog Ministarstva izdvoje novčana sredstva za nabavku 120 higijensko-prehrambenih paketa za porodice u stanju socijalne potrebe.

Na sjednici je razmatran takođe i Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-31.03.2013.godine, kao i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za isti period.

Ukupni prihodi za prva tri mjeseca 2013.godine ostvareni su u iznosu od 6.427.083 KM, što u odnosu na planirane prihode za tri mjeseca tekuće godine predstavlja izvršenje od svega 64% i za 5% manji su u odnosu na isti period prethodne godine. Prihodi od PDV-a za prva tri mjeseca 2013. godine manji su za 10 % u odnosu na isti period prethodne godine, a koeficijent učešća našeg kantona u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza u Federaciji BiH iz godine u godinu se smanjuje. Iako su na području BPK Goražde zabilježena pozitivna ekonomska kretanja i povećanje gotovo svih drugih poreznih prihoda , iz razloga što su u značajnom padu prihodi od indirektnih poreza koji ovise od ekonomskih kretanja u cijeloj BiH, ukupni prihodi su znatno manji, navodi se u Izvještaju kantonalnog Ministarstva za finansije. Ovo Ministarstvo je pripremilo i Prijedlog mjera za poboljšanje situacije, kojeg je Vlada danas, takođe, razmatrala, ali će se kako je zaključeno, o njemu odrediti na posebnoj sjednici posvećenoj ovom pitanju.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o formiranju Kantonalne popisne komisije za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013.godine, te usvojila više odluka o odobravanju novčanih sredstava koje se, između ostalog, odnose na finansiranje odlaska članova Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja BPK na tradicionalno druženje «Zlatnih Ljiljana» Federacije BiH, finansiranje obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, te podršku Udruženju Radio klub «Drina za organizaciju takmičenja u amaterskoj radiogoniometriji.

Do kraja sjednice, članovi Vlade BPK Goražde razmatrali su materijale za 21. redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odgovore na poslanička pitanja i inicijative, te usvojili Zaključak u vezi dopisa GPD «Drina» d.o.o. Goražde.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.