• OBJAVLJENO: 08.05.2013.
Skupština BPK Goražde održala danas svoju redovnu 21. sjednicu
Donesen set zaključaka s ciljem poboljšanja statusa boračke populacije

Copy of IMG_1724

Redovno 21. zasjedanje Skupštine BPK Goražde započelo je razmatranjem prijedloga zaključaka sa tematske sjednice posvećene poboljšanju statusa boračke populacije u BPK Goražde. Komisija za pitanja boračko-invalidske zaštite predložila je 28 zaključaka kojima bi se u budućnosti trebao poboljšati status ove populacije, a koje je Skupština Kantona jednoglasno prihvatila.

Nakon toga, uslijedila je rasprava po utvrđenom dnevnom redu. Najprije su poslanici u okviru Vladinog sata pokrenuli nekoliko interesantnih incijativa. Prva je Rasima Mujagića, koju je podržao i Mustafa Kurtović, a odnosi se na ukidanje Federacije, ali i Republike Srpske. Obrazloženje Mujagića za ovu incijativu su što, primjerice, Federacija ima 65.000 uposlenih a raspolaže i upravlja sa 2 milijarde maraka, dok s druge strane 10 kantona ima 650.000 uposlenih i duplo manje sredstava.

Među pokrenutim incijativama su i ona Adisa Agovića i Damira Žuge za održavanjem tematske sjednice i izmjenama i dopunama Zakona o RTV te Redža Ćurovića za promjenu Zakona u izboru i imenovanju direktora osnovnih škola.

Copy of IMG_1730

Pred Skupštinom se danas našao i prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica koji je na prijedlog radnih tijela razmatran u formi nacrta i kao takav jednoglasno utvrđen sa zaključkom da se javna rasprava po općinama u sastavu Kantona obavi u roku do 30 dana.

Poslanici su danas razmatrali i nacrt Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave. Donošenje ovog Zakona inicirano je ustavnim preraspodjelama nadležnosti između administrativnih nivoa vlasti. U suštini, ponuđeni nacrt nije donio promjene u broju ministarstava iako je dio poslanika imao primjedbu na potrebu povećanja broja, odnosno podjele Ministarstva zdravstva, socijalne politike, izbjeglih i raseljenih lica kao i Ministarstva privrede na dodatna 2 ministarstva. Na kraju je ipak jednoglasno utvrđen Nacrt zakona u predloženoj formi, uz zaključak da se javne rasprave po općinama organizuju u roku do 30 dana.

Copy of IMG_1728

Na današnjem zasjedanju usvojen i Izvještaj o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2012. godinu te  Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za prošlu godinu.

U nastavku skupštinskog zasedanja, razmatran je i Izvještaj o radu Vlade BPK Goražde za prošlu godinu. Poslanik Redžo Ćurović imao je prijedlog da se ova tačka skine sa dnevnog reda s obzirom da su u toj godini bile dvije vlade i da bi izvještavanje trebale raditi obje vlade. Nakon rasprave, ovaj izvještaj nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika.

Na kraju sjednice, poslanici su primili k znanju Informaciju o stanju šuma na području BPK Goražde te zaključkom odredili predsjedavajućeg Skupštine Suada Došla koji će na zahtjev federalne Uprave policije u daljem postupku zastupati Skupštinu BPK Goražde vezano za nezakonitu prodaju imovine BPK Goražde u Republici Crnoj Gori.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.