• OBJAVLJENO: 10.05.2013.
O preporukama za promjenu Ustava Federacije BiH razgovarano i u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde
„Prema ovom kantonu treba se odnositi sa posebnom pažnjom !“

Copy of IMG_1793

Članovi Ekspertne grupe za izradu preporuka za promjene Ustava Federacije BiH prof.dr. Kasim Trnka, prof. Mile Lasić i doc. dr. Zlatan Begić posjetili su danas Bosansko-podrinjski kanton Goražde. Na sastanku sa predsjedavajućim Skupštine i premijerom BPK Goražde Suadom Došlom i Emirom Fraštom, te sekretarom Vlade BPK Emirom Sijerčićem, razgovarano je o nacrtu Preporuka za izmjenu Ustava Federacije koje će zvanično biti predstavljene na konferenciji 14. i 15. maja u Sarajevu.

S ciljem razvoja preporuka koje bi doprinjele unaprjeđenju funkcionalnosti, učinkovitosti i troškovnoj efikasnosti u Federaciji BiH, Ekspertna grupa je uključena u obiman proces konsultacija koja ima za cilj prikupljanje stavova, kako nadležnih vlasti tako i civilnog društva i relavantnih stručnjaka iz različitih oblasti.

„Smatramo opravdanim postojanje ovog kantona i sa mnogo više pažnje treba se odnositi prema ovom prostoru, uzimajući u obzir specifičan položaj i stradanja stanovništva u proteklom ratu,“ istaknuli su na današnjem sastanku kantonalni zvaničnici, te ovom prilikom iznijeli primjedbe na ponuđena rješenja, posebno sa aspekta da se radi samo o izmjenama Ustava Federacije a ne čitave Bosne i Hercegovine.

Copy of IMG_1800

Članovi Ekspertne grupe demantirali su informacije da su se bavili prekrajanjem kantona.

„Preporuke su ustvari radile jednu temeljitu analizu ukupnog funkcioniranja F BiH, postavile neke generalne ciljeve, šta bi trebalo da bude u reformi Ustava F BiH, s ciljem da se otklone svi dosadašnji nedostaci. Posebno je bilo značajno da se otklone mogućnosti nastupanja kriza, blokada u sistemu, a posebno da se još razmotri odnos između federalne i kantonalne vlasti i opštinskih vlasti. U tom kontekstu, mi smo generalno razgovarali o odnosu kantona i Federacije, odnosno kantona i opštine. Pojedinačno nismo ni o jednom kantonu govorili. Ova grupa nije ušla u zamku kao što su radile neke prethodne grupe da se bavi prijedlozima prekrajanja kantona. Naš stav je da bi kantoni trebali, ako ostaju, da se razvijaju prema regionalnom principu. Dok postoje, oni trebaju da budu funkcionalni, efikasni, u funkciji građana. Naša opšta ocjena, polazeći od finansijskih pokazatelja, da je veliki broj kantona u finansijskim problemima, da bi trebalo smanjivati broj kantona, a pri tome biti vrlo pažljiv o tome kako će se to uraditi. Ustav to ne tretira, to je inače uređeno federalnim Zakonom o razgraničenju kantona, prema tome, zakonodavac je taj koji će definitivno odlučiti o tome hoće li se smanjivati i koji će biti kantoni- riječi su prof.dr. Kasima Trnke.

Ekspertna grupa predvidjela je, kako ističe Trnka, niz rješenja za smanjivanje troškova administracije. Predloženo je da se smanji broj poslanika u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta i Domu naroda, kao i broj ministara u kantonalnim vladama, a posebno da se kod naknada profesionalcima i onim koji amaterski obavljaju tu funkciju uvede određeni red i da se njihova primanja učine zavisnim od prosječnog ličnog dohotka ostvarenog u Federaciji, odnosno kantonu.

„Poslanici treba da dijele sudbinu građana i neprihvatljiva je odredba koja postoji u sadašnjem Ustavu Federacije da se plaće poslanika ne mogu smanjivati-„ kaže prof.dr. Kasim Trnka.

Copy of IMG_1792

Prema preporukama, vlade kantona sa manje od 50.000 stanovnika trebale bi da imaju 7 ministarstava, a Skupštine 15 poslanika. O ovome bi se, kako ističe premijer BPK Goražde Emir Frašto, moglo razgovarati s aspekta zadovoljenja građana i funkcionalnosti kantona.

Kantonalni zvaničnici danas nisu krili svoje razočarenje što se razgovori o Preporukama u Bosansko-podrinjskom kantonu obavljaju nakon što je nacrt završen, bez mogućnosti da se uvaži i mišljenje iz ovog Kantona.

„ Oni su obavili sedamdesetak razgovora. Mi smo jedan od zadnjih subjekata sa kojim oni razgovaraju. To malo ukazuje na nekorektan odnos ili nam ne daje za pravo da mi budemo ugrađeni u ove preporuke. Ima tu raznih udruženja kojima se više posvetilo pažnje nego više recimo jednom kantonu ili njegovim predstavnicima. Tako da su naše primjedbe vjerovatno opravdane“-ističe premijer Frašto.

Članovi Ekspertne grupe pozvali su predstavnike BPK Goražde da svoje primjedbe na ponuđena rješenja iznesu na konferenciji u Sarajevu, te odbili prijedlog predsjedavajućeg Skupštine BPK Goražde Suada Došla da se o ovoj temi ponovo razgovara u Goraždu sa članovima Kolegija Skupštine, političkim predstavnicima, privrednicima i ostalim zainteresiranim subjektima.

Napomenuvši da je riječ samo o preporukama, o kojima odgovorne osobe u Parlamentu Federacije BiH treba tek da odluče, o eventualnom prihvatanju ili ne prihvatanju i da pokrenu proceduru ustavnih promjena, prof.dr. Kasim Trnka posebno je ukazao na činjenicu da bi ovo poslije rata, poslije Ustava FBiH koji nam je nametnut, bio prvi pokušaj da sami sebi donesemo Ustav kakav nam odgovara.

„Tek kad se to provede i ako se prihvati, Federacija bi bila bitno drugačija od sadašnje Federacije,“ ističe Trnka.

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.