• OBJAVLJENO: 14.05.2013.
Vlada BPK Goražde iznijela svoje stavove u vezi Preporuka Ekspertne grupe za promjenu Ustava FBiH
Područne osobenosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ne smiju biti ugrožene

Copy of IMG_1714

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici izvršila je analizu Preporuka Ekspertne grupe za promjenu Ustava FBiH. Svoje stavove nakon ove analize, uz usvojene zaključke, Vlada BPK Goražde uputila je na adresu Ekspertne grupe, uz izraženu nadu da će oni koji odlučuju o izmjenama Ustava uvažiti mišljenje iz ovog kantona.

Tom prilikom, Vlada BPK Goražde istakla je jedan krajnje nekorektan odnos tzv. Ekspertne grupe prema ovom Kantonu, odnosno prema građanima ovog Kantona.

„Odmah na početku rada ove grupe u javnom mijenju FBiH procurila je informacija o ukidanju ili pripajanju pojedinih kantona, apostrofirajući prije svega Bosansko-podrinjski kanton Goražde kao prvi koji bi trebao biti ukinut ili pripojen Sarajevskom kantonu. Naravno, ne treba posebno isticati da o ovoj ideji niko nije razgovarao niti sa oficijelnim vlastima, a niti sa građanima ovog Kantona,“ ističu u Vladi BPK Goražde.

Uz niz drugih argumenata navedenih na današnjoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog izdvajamo  slijedeće:

„Zbog činjenice da historijski i geografski gledano područje Bosansko-podrinjskog kantona nikada nije bilo dio užeg ili šireg okruženja Sarajeva, da se radilo o prostoru koji je bio dominantan i administrativno centralni dio na području Gornjedrinske regije, da je slijedom toga u proteklom ratu bio zasebno administrativno i vojno organizovan, da stanovništvo na području Bosansko-podrinjskog kantona ima specifične kulturološke i jezičke posebnosti, da komunikacijski unutar Federacije nije kvalitetno povezan, sveukupno daje obilježja područne osobnosti kao kriterija organizovanja kantona.

Isticanje činjenice da se radi o finansijski neodrživom kantonu nije u saglasnosti sa preporukom 44 o osiguranju ravnomjernog razvitka, već naprotiv ako se kroz kantone obezbjeđuju područne osobenosti, Bosansko-podrinjski kanton ispunjava tu funkciju prema stanovništvu ovog područja i kroz pomenutu preporuku 44 treba biti podržan. Praksa podrške nerazvijenim područjima je prisutna, kao na primjeru Švajcarske, u okviru čega se prevashodno štite i podržavaju područne osobenosti, što je u konačnosti dominantan princip savremenog demokratskog društva. Održavanjem organizovanja Federacije kroz kantone, princip područne osobenosti na primjeru Bosansko-podrinjskog kantona ne smije biti ugrožen“, istaknuto je između ostalog.

Vlada je nakon analize Preporuka usvojila i Ekspertnoj grupi uputila slijedeće zaključke:

Vlada Bosansko- podrinjskog kantona Goražde izražava nezadovoljstvo načinom na koji je Ekspertna grupa tretirala ovaj Kanton u cijelom procesu priprema za izradu Nacrta preporuka za promjenu Ustava FBiH.

U Ustavu  Federacije treba jasno da se poimenično navedu broj i nazivi kantona, jer je to ustavna materija i takvo rješenje je rezultat Vašingtonskog sporazuma kojim je utemeljena Federacija BiH.

– Preporuke koje se odnose na nivo Federacije, uz izvjesne korekcije i preciznije definisanje, mogu biti dobra osnova za parlamentarnu raspravu.

U Ustavu FBiH treba normirati predstavljanje kantona u Federalnom parlamentu na način da se obezbijedi određeni broj poslanika iz svakog kantona u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije.

Preporuke koje se odnose na kantone su u najvećoj mjeri neprihvatljive za ovaj Kanton jer na indirektan način impliciraju njegovo ukidanje ili pripajanje drugom kantonu i smatramo da se takvim rješenjem vrši svjesna provincijalizacija ovog prostora i dovođenje u stanje besperspektivnosti.

– Smatramo da svako novo ustavno rješenje, a koje se odnosi na ovaj Kanton treba da bude predmet  javne rasprave u koju bi pored organa vlasti bila uključena i šira društvena zaajednica, nevladin sektor, institucije civilnog društva, te privrednici i građani ovog Kantona, zaključci su sa današnje sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde posvećene analizi Preporuka Ekspertne grupe za izradu nacrta Ustava Federacije BiH.

Cjelovit tekst pisma kojeg je Vlada BPK Goražde uputila Ekspertnoj grupi možete pogledati  o v d j e

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.