• OBJAVLJENO: 24.05.2013.
Nacrt zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave BPK
U Goraždu održana zadnja javna rasprava

Copy of 100_5456

U organizaciji kantonalnog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose i Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Skupštine BPK Goražde, nakon općina Pale-Prača i Foča-Ustikolina, javna rasprava o Nacrtu zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave BPK održana je danas i  u Goraždu. Javnu raspravu vodili su uposlenici Ministarstva za pravosuđe, predvođeni minisitrom Admirom Pozderovićem.

Razlog donošenja ovog zakona u našem kantonu je činjenica da je u toku 2005.godine na snagu stupio Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH koji je uspostavio osnovna načela i kriterije za osnivanje i organizaciju organa uprave, zbog čega se i ukazala potreba za usklađivanjem postojećeg kantonalnog zakona koji je donešen 2003. godine.

Takođe, od 2003. godine do danas, došlo je i do određenih promjena u nadležnosti pojedinih organa uprave, kako na kantonalnom i državnom, tako i na entitetskom nivou.

U sklopu ovog zakonskog rješenja razmatrana su, između ostalog, pitanja koje se odnose na broj ministarstava i upravnih organizacija, a najveći broj primjedbi odnosio se na nejasnoće u pogledu nadležnosti pojedinih ministarstava.

Sve primjedbe i sugestije, takođe, mogu se dostaviti i pismeno na adresu Ministarstva, u što kraćem vremenskom roku.

Zadnja javna rasprava o nacrtu ovog zakona okončana je danas, a Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose će na osnovu primjedbi izenesenih na javnim raspravama zatražiti stav nadležnih ministarstava i pripremiti konačan prijedlog Zakona koji će biti upućen Vladi i Skupštini BPK Goražde u dalju proceduru.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.