• OBJAVLJENO: 19.06.2013.
Održana 2.redovna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeca

U ponedeljak 17.06.2013.godine održana je 2. redovna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde na kojoj su se između ostalog našle dvije važne tačke dnevnog reda i to: Izvještaj o radu i izvršenju Finansijskog plana „J.U. Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ za 2012.godinu i Izvještaj o radu i izvršenju Finansijskog plana „Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde“ za 2012.godinu.“

Sjednici su pored članova Vijeća prisustvovali i predstavnici Službe za zapošljavanje Edina Čelik i Erna Cagara, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Ferid Pleh i sekretar Udruženja poslodavaca BPKGoražde Adnan Bukva.

Ekonomsko-socijalno vijeće BPK Goražde  prihvatilo je  Izvještaj o radu Službe  za zapošljavanje BPK Goražde za 2012. godinu. Služba je u 2012. godini izvršavala svoje obaveze radi stvaranja pretpostavki za poboljšanje kvaliteta ponude radne snage na tržištu rada, poticanja potražnje za radnom snagom, te sticanja povjerenja i uspješne saradnje partnera na tržištu rada.

Kako se vidi iz finansijskog izvještaja, raspoloživa sredstva su se usmjeravala u programe aktivne politike zapošljavanja i pored usložnjene socioekonomske situacije u Bosni i Hercegovini i Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, što je značajno utjecalo i na stanje na tržištu rada, odnosno otvaranje novih radnih mjesta i ukupni ekonomski napredak.

Ekonomsko-socijalno vijeće BPK Goražde  smatra da je Služba  za zapošljavanje BPK Goražde svojim angažovanjem i kreativnim radom dala značajan doprinos u zapošljavanju i edukaciji kadrova nezaposlenih osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

Ekonomsko-socijalno vijeće BPK Goražde  prihvatilo je, takođe i Izvještaj o radu  Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2012. godinu. Konstatuje se da je  Zavod u 2012. godini svoje aktivnosti usmjeravao u skladu sa djelokrugom rada utvrđenim Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i drugim podzakonskim propisima koji regulišu rad poslovanja Zavoda.

 Kako se vidi iz finansijskog izvještaja, raspoloživa sredstva su se usmjeravala na racionalan način i u skladu sa propisima.

Date su i određene sugestije navedenim institucijama na još većem poboljšanju kvaliteta pružanja usluga.

Pored ovih tačaka dnevnog reda, članovi Vijeća su se upoznali sa Javnim pozivom Ministarstva za privredu BPK Goražde za Program podrške razvoju privatnog sektora i izvozne industrije, koji ima prvenstven cilj nova zapošljavanja, kao i razvoj kako malih, tako i izvozno orjentisanih  preduzeća.

Za slijedeću sjednicu Vijeća planirano je da se razmatra Zakon o komunalnim djelatnostima i Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave.

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeca

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.